Institutul de Reforme Penale (IRP) anunță concurs de selectare unor persoane fizice sau juridice în vederea prestării serviciilor de redactare, serviciilor de printare, serviciilor de machetare și design grafic

Institutul de Reforme Penale (IRP) anunță concurs de selectare unor persoane fizice sau juridice în vederea prestării serviciilor de redactare, serviciilor de printare, serviciilor de machetare și design grafic Institutul de Reforme Penale a inițiat selectarea unor persoane juridice și fizice care prestează următoarele tipuri de servicii:
o servicii de redactare;
o servicii de printare;
o servicii de machetare și design grafic;
Serviciile vor fi presate pentru materialele elaborate de către experții, partenerii și angajații organizației. Candidații selectați vor fi incluși în Roster-ul/lista IRP și vor presta serviciile pe parcursul anului 2021 la solicitarea IRP, la prețul prezentat la concurs de către ofertanți.

Cerinţe faţă de ofertant:
Pentru persoanele fizice sau juridice care presetază servicii de redactare:
o Studii superioare/cursuri în domeniul redactării sau alte studii relevante în domeniu.În cazul persoanelor juridice/companii se vor analiza CV-urile redactorilor.
o Cel puțin 2 ani de experiență progresivă în domeniul redactare a materialelor inclusiv cu terminologie juridică, precum: studii, cercetări, ghiduri etc.

Pentru persoanele fizice sau juridice care presetază servicii de machetare și design grafic:
o Studii superioare/cursuri în domeniul machetării sau alte studii relevante în domeniu. În cazul persoanelor juridice/companii se vor analiza CV-urile machetatorilor.
o Cel puțin 2 ani de experiență progresivă în domeniul redactare a materialelor precum: cercetări, studii,ghriduri, broșuri, cartoane, inforgrafice etc.

Pentru persoanele juridice care presetază servicii de printare:
o Cel puțin 2 ani de experiență progresivă în domeniul printării/tipăririi a materialelor precum: cercetări, studii, ghriduri, broșuri, cartoane, inforgrafice etc.

Aranjamente instituționale
Candidații selectați vor fi incluși în Roster-ul/ Lista persoanelor fizice și juridice care prestează servicii de redactare, printare, machetare și design.
Materialele vor fi livrate la sediul IRP sau o altă adresă (inclusiv electronică) indicată de către IRP.
Plata pentru servicii se va opera în 15 zile după livrarea materialelor la adresa indicată de către IRP, conform prețului prezentat pentru setul de materiale corespunzător.

Conținutul dosarului de participare la concurs
Pentru persoanele fizice care prestează servicii de redactare:
1. CV-ul candidatului/ei.
2. Copii/foto-copii a lucrărilor redactate sau alte surse (link-uri) care demonstrează experiența deținută în domeniu;
3. Oferta financiară în MDL (net) pentru redacatarea 1800 de caractere fără spațiu (sumă din care s-au scăzut impozitele și taxele obligatorii conform legislației RM);

Pentru persoanele fizice care prestează servicii de machetare și design grafic:
1. CV-ul candidatului/ei.
2. Copii/foto-copii a lucrărilor machetate (cercetări, studii, ghriduri, broșuri, cartoane, infografice etc.) sau alte surse (link-uri) care demonstrează experiența deținută în domeniu;
3. Oferta financiară în MDL (net) pentru machetarea 1 pag. A4 (sumă din care s-au scăzut impozitele și taxele obligatorii conform legislației RM);

Pentru persoanele juridice care prestează servicii de printare:

o Certificatul de înregistrare a companiei emis de către ASP (copie confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului);
o Licenţa de activitate și anexa (copie confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului);
o Informaţii generale despre ofertant (sediul ofertantului,rechizitele bancare, experiența deținută de către companie privind prestarea serviciilor similare), confirmate prin semnătură și ștampila ofertantului;
o CV-ul persoanei juridice cu descrierea experienței în domeniu

Modul de prezentare a dosarului
Dosarul va fi depus în limba română, în mod electronic, la adresa tender@irp.md cu atașarea setului de documente scanat.
o Titlul mesajului de e-mail în cazul pesoanelor fizice care prestează servicii de redactare: IRP concurs servicii de redactare;
o Titlul mesajului de e-mail în cazul pesoanelor fizice care prestează servicii de machetare: IRP concurs servicii de machetare si design grafic;
o Titlul mesajului de e-mail în cazul pesoanelor juridice ce prestează servicii de printare: IRP concurs servicii de printare;

Termenul limită pentru depunerea dosarului este 26 februarie 2021, ora 17:00
Ofertele întârziate vor fi respinse.

Alte mențiuni:
Candidații selectați vor fi incluși în Roster-ul/ Lista persoanelor fizice și juridice care prestează servicii de redactare, printare, machetare și design.
Pentru mai multe detalii accesați termenii de referință atașați:ToR_Agenti-economici_redactare_machetare_printare.pdf [345,89 Kb] (descarcari: 5)

Relații de contact:
Iuliana Cozma, Institutul de Reforme Penale, tel. 079 611 974, email: iulianaczm@gmail.com