Concurs pentru selectarea unei companii de prestarea serviciilor de editare, machetare şi tipărire

Institutul de Reforme Penale anunță tender pentru selectarea unei companii de prestarea serviciilor de editare, machetare şi tipărire.

Serviciile vor fi prestate pentru editare, machetare şi tipărirea “Raportului de evaluarea funcționării mecanismului de cooperarea inter-sectorial în cauzele penale unde sunt implicați copii in conflict cu legea penala (evaluare făcută în următoarele regiuni: Ungheni, Balti, Orhei, Causeni, Leova)”

Oferta trebuie să conțină:
1. Numele ofertantului;
2. Adresa, telefonul și rechizitele bancare ale ofertantului;
3. Data ofertei;
4. Oferta tehnică în original (cu semnătură şi stampilă);
5. Oferta financiară detaliată pe poziții, inclusiv TVA;
6. Semnătura conducătorului;

Detalii tehnice:
Format: 165 x 240 mm
Coperta: 2+0, gloss mat, 300gr, (color)
Interior: 1+1, hirtie cretata mata 130gr, (color)/ text
Tiraj: 300 ex.
Volum: max.120 pag. inclusiv coperta

Prețul indicat în ofertă este final şi nu poate fi ajustat după termenul limită pentru prezentarea ofertelor. Compararea ofertelor financiare se va face în lei moldovenești. Selectarea ofertelor se va face în baza preţului solicitat, evaluarea serviciilor propuse şi altor criterii convenabile Institutului de Reforme Penale.

Pentru a participa la tender, Organizaţiile interesate vor prezentate oferta pînă la data de 16 decembrie în format electronic la adresa: info@irp.md , sau la adresa: mun. Chişinău, str. Lomonosov, 33, cod poştal: MD 2009, Institutul de Reforme Penale.
Compania selectată va fi contactată până în data de 18 decembrie, 2014. Pentru informații suplimentare: Daniela Groza, tel: 022 925 171, e-mail: dgroza@irp.md

* Aceasta activitate este realizata în cadrul proiectului “O mai bună protecţie a copiilor în sistemul de justiţie al Republicii Moldova. Dejudiciarizarea cauzelor penale” realizat în parteneriat cu Reprezentanţa UNICEF-Moldova