Concurs pentru selectarea unei companii de prestarea serviciilor de editare, machetare şi tipărire

Concurs pentru selectarea unei companii de prestarea serviciilor de editare, machetare şi tipărire
Concurs pentru selectarea unei companii de prestarea serviciilor de editare, machetare şi tipărire.
Institutul de Reforme Penale anunță tender pentru selectarea unei companii de prestarea serviciilor de editare, machetare şi tipărire a studiului:“Situaţia actuală privind prevenirea delincvenţei juvenile în Republica Moldova”.

Oferta trebuie să conțină:
1. Numele ofertantului;
2. Adresa, telefonul și rechizitele bancare ale ofertantului;
3. Oferta tehnică în original (cu semnătură şi stampilă);
4. Oferta financiară detaliată pe poziții, inclusiv TVA;


Detalii tehnice:
Format: 165 x 240 mm
Coperta: 2+0, gloss mat, 300gr, (color)
Interior: 1+1, hîrtie cretată mată 130gr, (color)/ text
Tiraj: 300 ex.
Volum: max.300 pag. inclusiv coperta

Prețul indicat în ofertă este final şi nu poate fi ajustat după termenul limită pentru prezentarea ofertelor. Compararea ofertelor financiare se va face în lei moldovenești. Selectarea ofertelor se va face în baza preţului solicitat, evaluarea serviciilor propuse şi altor criterii convenabile Institutului de Reforme Penale.

Pentru a participa la tender, Organizaţiile interesate vor prezenta oferta pînă la data de 1 iunie 2015 în format electronic la adresa: info@irp.md, sau la adresa: mun. Chişinău, str. Lomonosov, 33, cod poştal: MD 2009, Institutul de Reforme Penale.

Compania selectată va fi contactată până în data de 10 iunie 2015,
Pentru informații suplimentare:
Daniela Groza,
tel: 022 925 171,
email: dgroza@irp.md

Acesta va avea are loc în cadrul proiectului „Modele eficiente de implicare comunitară pentru prevenirea delincvenţei juvenile în Republica Moldova”, realizat cu suportul Ambasadei Finlandei în Bucureşti.