TENDER pentru organizarea şi desfăşurarea unui seminar de instruire de 3 zile

Asociaţia Obştească "Institutul de Reforme Penale" anunţă tender pentru selectarea unei organizaţiei pentru prestarea serviciilor de organizare şi desfăşurare a unui atelier de instruire a reprezentanţilor ONG, în perioada 21-23 Iulie 2015.
Oferta trebuie să include:
1) Lista serviciilor :
- Cazarea 25 persoane pentru 2 nopţi
- Alimentare pentru 25 participanţi (meniul trebuie să fie elaborat pentru 3 zile de lucru şi să includă pentru fiecare participant: mic dejun-2, pauza de cafea - 7, prinz - 3 , cina – 3);
- Locaţiune sală de conferinţe pentru 22 persoane, pentru 3 zile (8 ore);
- Inchiriere echipament tehnic: proiector, ecran, flipchart etc.;
- Altele servicii adiţionale (internet wi-fi etc).

2) Oferta trebuie să conţină şi următoarele specimente:
- Numele ofertantului,
- Adresa, telefonul şi rechizitele bancare ale ofertantului,
- Data ofertei,
- Preţul în lei moldoveneşti, inclusiv TVA,
- Semnătura conducătorului,
- Amprenta ştampilei.
Preţul indicat în ofertă este final şi nu poate fi ajustat după termenul limită pentru prezentarea ofertelor. Compararea ofertelor financiare se va face în lei moldoveneşti. Selectarea ofertelor se va face în baza preţului solicitat, evaluarea serviciilor propuse şi altor criterii convenabile Institutului de Reforme Penale.
Pentru a participa la tender, Organizaţiile interesate vor prezentate oferta pînă la data de 15 Iulie 2015, în format electronic la adresa: info@irp.md, sau la adresa: mun.Chişinău, str.Lomonosov, 33, cod poştal: MD 2009, Institutul de Reforme Penale.
Ofertanţii vor fi anunţaţi despre decizia luată până pe 16 Iulie 2015
Activitatea este parte a proiectului Activitatea a fost realizată în cadrul proiectului „Consolidarea capacităţii avocaţilor în acordarea asistenţei juridice victimelor torturii, bărbaţi şi femei cu dizabilităţi mentale“, implementat de Institutul de Reforme Penale, cu suportul proiectului „Consolidarea capacităţilor naţionale de protejare a celor mai vulnerabile persoane din Republica Moldova de tortură”, finanţat de Uniunea Europeană şi co-finanţat şi implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova