Concurs pentru selectarea unei companii de prestarea serviciilor de editare, machetare şi tipărire.

Institutul de Reforme Penale anunţă tender pentru selectarea unei companii de prestarea serviciilor de editarea, machetarea şi tipărirea a Studiului privind identificarea şi evaluarea folosirii expertizei psihologice judiciare a victimelor torturii (femei şi bărbaţi) sau a altor rele tratamente, ca probă în procesul penal, elaborat în cadrul proiectului ”Expertiza psihologică judiciară – instrument eficient în documentarea cazurilor de tortură şi a altor tratamente inumane şi degradante”.

Oferta trebuie să conţină:
1. Numele ofertantului;
2. Adresa, telefonul şi rechizitele bancare ale ofertantului;
3. Oferta tehnică în original (cu semnătură şi stampilă);
4. Oferta financiară detaliată pe poziţii, inclusiv TVA,


Detalii tehnice:
Format: 165 x 240 mm
Coperta: 2+0, gloss mat, 300gr, (color)
Interior: 4+4, hîrtie cretată mată 130gr, (color)/ text
Tiraj: 200 ex.
Volum: 80-100 pag.

Preţul indicat în ofertă este final şi nu poate fi ajustat după termenul limită pentru prezentarea ofertelor. Compararea ofertelor financiare se va face în lei moldoveneşti. Selectarea ofertelor se va face în baza preţului solicitat, evaluarea serviciilor propuse şi altor criterii convenabile Institutului de Reforme Penale.

IRP îşi rezervă dreptul de a exclude oferta din competiţie sau rezilia contractul cu compania, în caz dacă au fost depistate activităţi contrare legii sau tentative de corupere.

Pentru a participa la tender, Organizaţiile interesate vor prezenta oferta pînă la data de 27 iulie 2015 în format electronic la adresa: info@irp.md, sau la adresa: mun. Chişinău, str. Lomonosov, 33, cod poştal: MD 2009, Institutul de Reforme Penale.

Compania selectată va fi contactată până în data de 28 iulie 2015.
Pentru informaţii suplimentare: Ceslav Panico
tel: 022 925 171

Activitate realizată în cadrul proiectului “Expertiza psihologică judiciară – instrument eficient în documentarea cazurilor de tortură şi a altor tratamente inumane şi degradante“, implementat de Institutul de Reforme Penale, cu suportul proiectului “Consolidarea capacităţilor naţionale de protejare a celor mai vulnerabile persoane din Republica Moldova de tortură”, finanţat de Uniunea Europeană şi co-finanţat şi implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova.