Institutul de Reforme Penale (IRP) anunţă tender pentru selectarea unei organizaţii pentru prestarea serviciilor de organizare şi desfăşurare a 2 mese rotunde de cîte jumătate de zi

Institutul de Reforme Penale (IRP) anunţă tender pentru selectarea unei organizaţii pentru prestarea serviciilor de organizare şi desfăşurare a 2 mese rotunde de cîte jumătate de zi, pe data de 4 Septembrie 2015.

Oferta trebuie să includă 2 componente cu preţuri distincte:
1) - Chirie sală pentru 3 ore (inclusiv echipament tehnic: proiector, panou de proiectare, etc) - pentru prima parte a zilei;
- 2 pauze de cafea pentru 30 de persoane;
- Alte servicii adiţionale (internet wi-fi etc).
2) - Chirie sală pentru 3 ore (inclusiv echipament tehnic: proiector, panou de proiectare, etc) - pentru a doua parte a zilei;
- 1 pauză de cafea pentru 30 de persoane;
- 1 prînz pentru 30 de persoane;
- Alte servicii adiţionale (internet wi-fi etc).

Oferta trebuie să conţină şi următoarele specimente:
- Numele ofertantului;
- Adresa, telefonul şi rechizitele bancare ale ofertantului;
- Data ofertei;
- Preţul în lei (MDL), inclusiv TVA, pentru fiecare componentă disntinct;
- Semnătura conducătorului;
- Amprenta ştampilei.

Preţul indicat în ofertă este final şi nu poate fi ajustat după termenul limită pentru prezentarea ofertelor. Compararea ofertelor financiare se va face în lei moldoveneşti. Selectarea ofertelor se va face în baza preţului solicitat, evaluarea serviciilor propuse şi altor criterii convenabile Institutului de Reforme Penale.

Pentru a participa la tender, Organizaţiile interesate vor prezentate oferta pînă la data de 14 August 2015, în format electronic la adresa: info@irp.md, sau la adresa: mun.Chişinău, str.Lomonosov, 33, cod poştal: MD 2009, Institutul de Reforme Penale. Ofertanţii vor fi anunţaţi despre decizia luată până pe 17 August 2015.

Persoana de contact - Ceslav Panico, 069 630 690

Activitatea este parte a proiectelor„Consolidarea capacităţii avocaţilor în acordarea asistenţei juridice victimelor torturii, bărbaţi şi femei cu dizabilităţi mentale“ şi "Consolidarea instituției expertizei psihologice judiciare a victimelor torturii și altor rele tratamente", implementate de Institutul de Reforme Penale, cu suportul proiectului „Consolidarea capacităţilor naţionale de protejare a celor mai vulnerabile persoane din Republica Moldova de tortură”, finanţat de Uniunea Europeană şi co-finanţat şi implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova.