Tender pentru selectarea unei organizaţiei pentru prestarea serviciilor de organizare şi desfăşurare a unui atelier de instruire , în perioada 10-13 decembrie 2015

A.O. ,, Institutul de Reforme Penale" anunţă tender pentru selectarea unei organizaţiei pentru prestarea serviciilor de organizare şi desfăşurare a unui atelier de instruire , în perioada 10-13 decembrie 2015.
Oferta trebuie să includă:
1) Lista serviciilor :
Cazarea 24 persoane pentru 3 nopţi (6 camere single și 9 camere duble);
Alimentare pentru 24 participanţi (meniul trebuie să fie elaborat pentru 4 zile de lucru şi să includă pentru fiecare participant: mic dejun-3, pauză de cafea - 12, prînz - 4, cină – 3);
Locaţiune sală de conferinţe pentru 22 persoane, pentru 4 zile (8 ore);
Închiriere echipament tehnic: proiector, ecran, flipchart etc.;
Altele servicii adiţionale (internet wi-fi etc);
2) Oferta trebuie să conţină şi următoarele specimente:
Numele ofertantului;
Adresa, telefonul şi rechizitele bancare ale ofertantului;
Data ofertei;
Preţul în lei moldoveneşti, fără TVA;
Semnătura conducătorului,
Amprenta ştampilei.
Preţul indicat în ofertă este final şi nu poate fi ajustat după termenul limită pentru prezentarea ofertelor. Compararea ofertelor financiare se va face în lei moldoveneşti. Selectarea ofertelor se va face în baza preţului solicitat, evaluarea serviciilor propuse şi altor criterii convenabile Institutului de Reforme Penale.
Pentru a participa la tender, Organizaţiile interesate vor prezentate oferta pînă la data de 7 decembrie 2015, în format electronic la adresa: info@irp.md sau la adresa: mun.Chişinău, str.Lomonosov, 33, cod poştal: MD 2009, Institutul de Reforme Penale.
Ofertanţii vor fi anunţaţi despre decizia luată până pe 3 decembrie 2015
Activitate realizată în cadrul proiectului “Contribuirea la responsabilizarea judecătorilor prin implicarea mai activă a avocaţilor“, implementat de Institutul de Reforme Penale, datorită suportului generos din partea poporului american prin intermediul Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) în cadrul Programului de Consolidare a Instituţiilor Statului de Drept (ROLISP).