Tender privind selectarea unei organizaţii pentru prestarea serviciilor de organizare şi desfăşurare a 3 ateliere de instruire în perioada august - septembrie 2016

A.O. "Institutul de Reforme Penale" (IRP) anunţă tender privind selectarea unei organizaţii pentru prestarea serviciilor de organizare şi desfăşurare a 3 ateliere de instruire, în perioada:

• 18-20 august 2016
• 22-24 august 2016
• 14-16 septembrie 2016

1) Lista serviciilor necesare pentru fiecare atelier de instruire:

- Cazarea 30 persoane pentru 2 nopţi (6 camere single și 12 camere duble);
- Alimentare pentru 30 participanţi (meniul trebuie să fie elaborate pentru 3 zile de lucru şi să includă pentru fiecare participant: mic dejun-2, pauză de cafea - 7, prînz - 3, cină – 2);
- Locaţiune sală de conferinţe pentru 30 persoane, pentru 3 zile (8 ore/zi);
- Închiriere echipament tehnic: proiector, ecran, flipchart etc.;
- Altele servicii adiţionale (internet wi-fi, etc);

2) Oferta trebuie să conţină următoarele specimente:

- Numele ofertantului;
- Adresa, telefonul şi rechizitele bancare ale ofertantului;
- Data ofertei;
- Preţul detaliat al ofertei în lei moldoveneşti, fără TVA, pentru toate 3 ateliere de instruire;
- Semnătura conducătorului;
- Amprenta ştampilei.

Preţul indicat în ofertă este final şi nu poate fi ajustat după termenul limită pentru prezentarea ofertelor. Compararea ofertelor financiare se va face în lei moldoveneşti.
Selectarea ofertelor se va face în baza preţului solicitat, evaluarea serviciilor propuse şi altor criteria convenabile Institutului de Reforme Penale.

Pentru a participa la tender, Organizaţiile interesate vor prezentata oferta pînă la 29 iulie 2016, ora 9.00
în format electronic la adresa: info@irp.md sau
la adresa: mun.Chişinău, str.Lomonosov, 33, cod poştal: MD 2009, Institutul de Reforme Penale.

Ofertanţii vor fi anunţaţi despre decizia luată până pe 29 iulie 2016, orele 18.00.

Această activitate va fi realizată în cadrul proiectului “Consolidarea mecanismului de prevenire şi dejudiciarizare a cauzelor penale cu implicarea copiilor sub vârsta răspunderii penale şi a celor în conflict cu legea”, implementat de Institutul de Reforme Penale, cu suportul UNICEF Moldova.