Tender pentru selectarea unei organizaţii care prestează servicii de transport de persoane din or.Chişinău în or.Vadul lui Vodă

Tender pentru selectarea unei organizaţii care prestează servicii de transport de persoane din or.Chişinău în or.Vadul lui Vodă

A.O. "Institutul de Reforme Penale" (IRP) anunţă tender pentru selectarea unei organizaţii care prestează servicii de transport, în perioada:


• 18 august 2016 – tur, 20 august 2016 – retur;
• 22 august 2016 – tur, 24 august 2016 – retur;
• 14 septembrie 2016 – tur, 16 septembrie 2016 – retur.

1. Lista Serviciilor:

- Transportarea a 26 de persoane, Chișinău – Vadul lui Vodă, tur- retur.

2. Oferta trebuie să conţină şi următoarele specimente:

- Numele ofertantului;
- Adresa, telefonul şi rechizitele bancare ale ofertantului;
- Data ofertei;
- Preţul ofertei în lei moldoveneşti, fără TVA, pentru toate 3 evenimente;
- Semnătura conducătorului;
- Amprenta ştampilei.

Preţul indicat în ofertă este final şi nu poate fi ajustat după termenul limită pentru prezentarea ofertelor. Compararea ofertelor financiare se va face în lei moldoveneşti. Selectarea ofertelor se va face în baza preţului solicitat, evaluarea serviciilor propuse şi altor criterii convenabile Institutului de Reforme Penale.

Pentru a participa la tender, Organizaţiile interesate vor prezenta oferta pînă la 29 iulie 2016, ora 9.00
în format electronic la adresa: info@irp.md sau
a adresa: mun.Chişinău, str.Lomonosov, 33, cod poştal: MD 2009, Institutul de Reforme Penale.

Ofertanţii vor fi anunţaţi despre decizia luată până pe 29 iulie 2016, orele 18.00.

Această activitatea va fi realizată în cadrul proiectului “Consolidarea mecanismului de prevenire şi dejudiciarizare a cauzelor penale cu implicarea copiilor sub vîrsta răspunderii penale şi a celor în conflict cu legea”, implementat de Institutul de Reforme Penale, cu suportul UNICEF Moldova.