Institutul de Reforme Penale anunță tender pentru selectarea unei companii de prestarea serviciilor de editare, machetare şi tipărire a CURRICULUM-ului pentru formarea continuă a mediatorilor

Institutul de Reforme Penale anunță tender pentru selectarea unei companii de prestarea serviciilor de editare, machetare şi tipărire a CURRICULUM-ului pentru formarea continuă a mediatorilorInstitutul de Reforme Penale (IRP) anunță tender pentru selectarea unei companii de prestare a serviciilor de editare, machetare şi tipărire a CURRICULUM-ului pentru formarea continuă a mediatorilor în cauzele penale cu implicarea copiilor în conflict cu legea, în cadrul proiectului “Consolidarea mecanismului de prevenire şi dejudiciarizare a cauzelor penale cu implicarea copiilor sub vârsta răspunderii penale şi a celor în conflict cu legea”, desfășurată de către Institutul de Reforme Penale (IRP), cu suportul financiar al UNICEF Moldova.

Detalii tehnice:
Format: 148*210 mm
Coperta: 300 gr, 4+4, (color)
Interior: 1+1, 130 gr, (alb-negru)/text
Tiraj: 250 ex. maxim
Volum: max. 80-90 pag. inclusiv coperta
Broșare cu clei
Corectura+redactare (2 citiri)
Elaborare design copertă
Machetare interior
Tipar
Transport

Oferta trebuie să conțină:
- Numele ofertantului;
- Adresa, telefonul;
- Oferta tehnică;
- Oferta financiară detaliată pe poziții.

Prețul indicat în ofertă este final şi nu poate fi ajustat după termenul limită pentru prezentarea ofertelor.

Compararea ofertelor financiare se va face în lei moldovenești. Selectarea ofertelor se va face în baza prețului solicitat și evaluarea serviciilor propuse. IRP își rezervă dreptul de a exclude oferta din competiție sau rezilia contractul cu compania, în caz dacă au fost depistate activități contrare legii sau tentative de corupere.

Pentru a participa la tender, Companiile interesate vor prezenta oferta până la data de 10 noiembrie 2016 în format electronic la adresa: alina.merlici@gmail.com.
Pentru alte detalii sunați la numărul de telefon: 060295392.