IRP anunță tender pentru selectarea unei companii de prestare a serviciilor de printare

IRP anunță tender pentru selectarea unei companii de prestare a serviciilor de printareInstitutul de Reforme Penale (IRP) anunță tender pentru selectarea unei companii de prestare a serviciilor de:

a) printarea manualului “Managementul de caz al copiilor sub vârsta răspunderii penale şi în conflict cu legea” fără machetare şi redactare. Printarea acestui material va avea loc în perioada februarie-martie 2017.

Detalii tehnice:

Format: A4
Tiraj: 25 ex. (19 exemplare în română şi 6 în rusă)
Volum: max. 75 pag.

b) printarea manualului “Managementul de caz al copiilor sub vârsta răspunderii penale şi în conflict cu legea” cu machetare şi redactare în română în nr de 175 exemplare. Printarea acestui material va avea loc în perioada octombrie-decembrie 2017.

Detalii tehnice:
Format: 148*210 mm
Coperta: 300 gr, 4+4
Interior: hârtie offset, 1+1
Tiraj: 175 ex.
Volum: max. 90 pag. inclusiv coperta
Elaborare design copertă
Machetare interior
Redactare
Tipar
Transport

Oferta trebuie să conțină:
- Numele ofertantului;
- Adresa, telefonul;
- Oferta tehnică în original;
- Oferta financiară detaliată pe poziții.

Prețul indicat în ofertă este final şi nu poate fi ajustat după termenul limită pentru prezentarea ofertelor.

Compararea ofertelor financiare se va face în lei moldovenești. IRP își rezervă dreptul de a exclude oferta din competiție sau rezilia contractul cu compania, în caz dacă au fost depistate activități contrare legii sau tentative de corupere.

Pentru a participa la tender, Organizațiile interesate vor prezenta oferta pînă la data de 23 februarie 2017, în format electronic la adresa: info@irp.md sau la adresa: mun. Chișinău, str. Lomonosov, 33, cod poştal: MD 2009, Institutul de Reforme Penale.

Printarea acestor materiale este realizată în cadrul proiectului „Consolidarea mecanismului de prevenire şi dejudiciarizare a cauzelor penale cu implicarea copiilor sub vârsta răspunderii penale şi a celor în conflict cu legea”, implementat de către Institutul de Reforme Penale, cu susţinerea financiară a UNICEF Moldova.

Persoana de contact: Alina Merlici, 060 295 392, alina.merlici@gmail.com.