IRP selectează formatori pentru instruirea unui grup mixt de speciliști (polițiști, asistenți sociali, consilieri de probațiune și psihologi din cadrul SAP) privind prevenirea delincvenței juvenile

IRP selectează formatori pentru instruirea unui grup mixt de speciliști (polițiști, asistenți sociali, consilieri de probațiune și psihologi din cadrul SAP) privind prevenirea delincvenței juvenilePrevenirea delincvenţei juvenile constituie o componentă a politicii publice situată la confluenţa dintre sfera educaţiei, socialului şi a justiţiei. În acest sens, Institutul de Reforme Penale, în parteneriat și cu suportul UNICEF Moldova și a Inspectoratului General de Poliție își propune instruirea unui grup mixt de speciliști (polițiști, asistenți sociali, consilieri de probațiune și psihologi din cadrul SAP) privind prevenire a delincvenței juvenile în Republica Moldova.

Instruirea se va desfășura în baza unui program de prevenire a delincvenței juvenile elaborat recent de către experții Institutului de Reforme Penale, în parteneriat cu IGP. Programul abordează în prim plan măsurile de realizare a polițiștilor în materia prevenirii delincvenţei în rândul minorilor. Totuși, un accent este pus pe interacțiunea acestora cu alți speciliști care în aceiași măsură contribuie la prevenirea delincvenței în rândul copiilor.

În acest sens, se anunță concurs de selectare a formatorilor pentru desfășurarea instruirilor.

Seminarele urmează a se desfășura în a II-a jumătate a lunii martie, în Bălți, Orhei, Ungheni, Căușeni, Leova. În total 5 seminare pentru 5 grupe de specialiști diferite.

Un seminar de instruire este cu o durată de 1 zi, format din 4 sesiuni a cate 1,5 ore.

Conținutul sesiunilor va fi determinat de către grupul de formatori selectați, în consultare cu Institutul de Reforme Penale și Inspectoratul General de Poliție.

Scopul cursului este de a asigurara o bună înțelegere a măsurilor de intervenție în prevenirea delincvenței juvenile din partea instituțiilor/specialiștilor implicați în protecția copilului, precum şi rolul în procesul de monitorizare predelincvenţială a copiilor aflaţi în situație de risc.

Obiectivul cursului este de a formara şi dezvolta capacităţile profesioniștilor în promovarea acţiunilor și de interacțiune în procesul de prevenire a delincvenței juvenile.

Formatorii vor elabora un chestionar pre si post instruire, iar in baza analizei datelor din chestionar vor intocmi un raport comun privind realizarea cursului de instruire in cele 5 raioane ale țării.

Ulterior, grupul de formatori va participa la o Masă rotundă cu participarea factorilor de decizie din domeniul justiției în care se va discuta programul de prevenire a delincvneței juvenile și rezultatele seminarelor de instruire.

Cerinţele faţă de formatori:

• Buna reputație şi competența profesională în domeniul justiției juvenile;
• Experiență de cel puţin 5 ani ca formator în domeniul justiţiei;
• Cunoașterea bună a sectorului justiţiei juvenile şi prevenirea delicvenţei juvenile în Republica Moldova.

Documente ce constituie dosarul de participare la concurs:

a) CV-ul;
b) Copia buletinului de identitate;
c) Diploma de studii;
d)Dovezi documentare ce atestă faptul că serviciile prestate anterior se conformează condițiilor similare de prestare (agende ale seminarelor la care persoana a participat in calitate de formator).
Dosarul electronic urmează a fi expediat la adresa de email: tender@irp.md până la data de 10 martie 2017, orele 12.00

Persoana de contact: Irina Șeghera, asistent de proiect, tel.- 068493925