Institutul de Reforme Penale anunță concurs de selectare a unei companii pentru prestarea serviciilor de digitalizare a unui set de manuale dedicate para-juriştilor: elaborarea platformelor iOS şi Android

Institutul de Reforme Penale (în continuare IRP) este o organizație nonguvernamentală, fondată în anul 2001 a cărei misiune este de a contribui la respectarea drepturilor omului în Republica Moldova prin reformarea sistemului de justiție penală și susținerea inițiativelor comunitare.

În luna decembrie 2016 IRP a demarat un nou proiect în parteneriat cu Fundația Soros Moldova, care vine să ofere un suport pentru reconceptualizarea resurselor informaţionale utilizate de para-jurişti.

În acest sens, ne propunem să eficientizăm activitatea parajuriştilor prin revizuirea principalelor instrumente de lucru, şi anume: Îndrumarul juridic elementar pentru cetățeni, Ghidul metodologic pentru parajurişti şi Ghidul drepturilor omului pentru parajurişti, precum şi digitalizarea acestora, făcându-le accesibile în versiunea mobilă, compatibilă cu 2 platforme precum: IOS și Android.

În acest sens, este anunțat concurs de selectare a unei companii care va presta următoarele servicii:

1. Crearea versiunii mobile a 3 manuale:
• Îndrumarul juridic elementar - aprox. 1000-1200 pagini
• Ghidul metodologic pentru para-jurişti – aprox. 165-200 pagini
• Ghidul drepturilor omului pentru para-jurişti - aprox. 200-250 pagini
2. Versiunea mobilă trebuie să fie compatibilă cu platforma: iOS şi Android.
3. Versiunea mobilă a manualului urmează să conțină următoarele opțiuni: căutare după cuvânt, marcare, semn de carte și comentarii.
4. Compania va oferi asistență pentru înlăturarea problemelor și greșelilor pe o perioadă de 12 luni din momentul predării serviciilor.
5. Compania va plasa pe Marketul On line manualele digitalizate, împreună cu ghidul utilizatorului, pentru a putea fi descărcate gratuit pe telefoane smartphone.
6. Compania va oferi un ghid al administratorului.


Termenul pentru prestarea spectrului de servicii descris mai sus este de 3 luni din momentul semnării contractului.

Agentul economic care dorește să participe la concurs, urmează să prezinte următoarele acte în limba română:
1.Oferta financiară (în lei MDL) pentru întreg spectru de servicii descris mai sus. Vor fi considerate nevalabile ofertele ce nu vor cuprinde setul întreg de servicii.
2.Certificatul de înregistrare a companiei emis de către Camera Înregistrării de Stat (copie confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului);
3.Licenţa de activitate și anexa (copie confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului);
4.Informaţii generale despre ofertant (sediul ofertantului şi al filialelor acestuia, experienţa deținută de către companie privind prestarea serviciilor similare), confirmate prin semnătură și ștampila ofertantului.

Oferta prezentată va fi valabilă 30 de zile de la data limită de depunere a ofertei.

Oferta se prezintă până la data de 5 aprilie 2017, orele 12:00, la adresa: MD-2009, str. Lomonosov, 33, mun. Chişinău ori la adresa electronică tender@irp.md


Persoana de contact: Olga RABEI, coordonator, IRP, tel. 079005253
Institutul de Reforme Penale anunță concurs de selectare a unei companii pentru prestarea serviciilor de digitalizare a unui set de manuale dedicate para-juriştilor: elaborarea platformelor iOS şi Android