Institutul de Reforme Penale anunță concurs de selectare a unei companii de prestare a serviciilor de printare a manualului “Program de prevenire a delicvenţei juvenile” cu machetare şi redactare în română

Institutul de Reforme Penale (IRP) anunță tender pentru selectarea unei companii de prestare a serviciilor de printare a manualului “Program de prevenire a delicvenţei juvenile” cu machetare şi redactare în română, în nr. de 200 exemplare.

Printarea acestui material va avea loc în perioada octombrie 2017.

Detalii tehnice:
Format: 148*210 mm
Coperta: 300 gr, 4+4
Interior: hârtie offset, 1+1
Tiraj: 200 ex.
Volum: 50-70 pag. inclusiv coperta
Elaborare design copertă
Machetare interior
Redactare
Tipar
Transport

Oferta trebuie să conțină:
- Numele ofertantului;
- Adresa, telefonul şi rechizitele bancare ale ofertantului;
- Oferta tehnică în original (cu semnătură şi stampilă);
- Oferta financiară detaliată

Prețul indicat în ofertă este final şi nu poate fi ajustat după termenul limită pentru prezentarea ofertelor.

Compararea ofertelor financiare se va face în lei moldovenești.

IRP îşi rezervă dreptul de a exclude oferta din competiție sau rezilia contractul cu compania, în cazul în care au fost depistate activități contrare legii sau tentative de corupere.

Pentru a participa la tender, Organizațiile interesate vor prezenta oferta până la 2 mai 2017, ora 12.00, în format electronic la adresa: tender@irp.md.

Printarea acestui material este realizată în cadrul proiectului „Consolidarea mecanismului de prevenire şi dejudiciarizare a cauzelor penale cu implicarea copiilor sub vârsta răspunderii penale şi a celor în conflict cu legea”, implementat de către Institutul de Reforme Penale în parteneriat cu UNICEF Moldova.

Pentru mai multe detalii ne puteţi contacta la nr. de tel. 068493925.
Institutul de Reforme Penale anunță concurs de selectare a unei companii de prestare a serviciilor de printare a manualului “Program de prevenire a delicvenţei juvenile” cu machetare şi redactare în română