Institutul de Reforme Penale anunță concurs de selectare a unui agent economic din mun. Chişinău pentru prestarea serviciilor de organizare şi desfăşurare a 3 ateliere de instruire, a câte 2 zile fiecare, în luna iunie 2017

A.O. "Institutul de Reforme Penale" (IRP) anunţă tender privind selectarea unui agent economic pentru prestarea serviciilor de organizare şi desfăşurare a 3 ateliere de instruire, a câte 2 zile fiecare, în luna iunie 2017:

1) Lista serviciilor necesare pentru fiecare atelier de instruire:

- Alimentare pentru 24 participanţi (meniul trebuie să includă : pauză de cafea - 2, prînz - 1 per zi);
- Sală de conferinţe dotată cu echipament tehnic ( proiector, ecran, flipchart) pentru 24 persoane, pentru 1 zi (8 ore);
- Altele servicii adiţionale (internet wi-fi, etc).


2) Oferta trebuie să conţină următoarele specimente:

- Numele ofertantului;
- Adresa, telefonul şi rechizitele bancare ale ofertantului;
- Data ofertei;
- Preţul per persoană pentru fiecare serviciu solicitat separat și suma totală a ofertei în lei moldoveneşti, fără TVA, pentru toate 3 ateliere de instruire;
- Semnătura conducătorului;
- Amprenta ştampilei.

Preţul indicat în ofertă este final şi nu poate fi ajustat după termenul limită pentru prezentarea ofertelor. Compararea ofertelor financiare se va face în lei moldoveneşti.

Pentru a participa la tender, Organizaţiile interesate vor prezentata oferta pînă la 15 mai 2017, ora 12.00 în format electronic la adresa: tender@irp.md .

Pentru mai multe detalii ne puteți contacta la nr. de tel. 068493925.

Această activitate va fi realizată în cadrul proiectului “Consolidarea mecanismului de prevenire şi dejudiciarizare a cauzelor penale cu implicarea copiilor sub vârsta răspunderii penale şi a celor în conflict cu legea”, implementat de Institutul de Reforme Penale, în parteneriat cu UNICEF Moldova.
Institutul de Reforme Penale anunță concurs de selectare a unui agent economic din mun. Chişinău pentru prestarea serviciilor de organizare şi desfăşurare a 3 ateliere de instruire, a câte 2 zile fiecare, în luna iunie 2017