IRP anunță concurs de selectare a unei companii de prestare a serviciilor de redactare în l. română, machetare, editare și printare

Institutul de Reforme Penale anunță concurs de selectare a unei companii de prestare a serviciilor de redactare în l. română, machetare, editare si printare a ghidului privind elucidarea instrumentelor și metodologiei de lucru cu copii sub vârsta răspunderii penale și cei în conflict cu legea pentru psihologi școlari, psihologi din cadrul serviciului de asistență psihopedagogică și consilieri de probațiune în nr. de 200 de exemplare.

Printarea acestui material va avea loc până la data de 30.09.2017.

Detalii tehnice:
Format: 165*240 mm
Coperta: 300 gr, 4+4, (color)
Interior: 1+1, 90 cretată mat. Inclusiv 2 inserturi color 4+0. Important! De prezentat oferta cu inserturi color și fără inserturi color.
Tiraj: 200 ex.
Volum: max. 100 pag.
Copertare cu spirala
Elaborare design copertă
Machetare interior
Corectură și redactare
Tipar
Transport

Oferta trebuie să conțină:
- Numele ofertantului;
- Adresa, telefonul şi rechizitele bancare ale ofertantului;
- Oferta tehnică cu semnătură şi ștampilă;
- Oferta financiară detaliată.

Prețul indicat în ofertă este final şi nu poate fi ajustat după termenul limită pentru prezentarea ofertelor.

Compararea ofertelor financiare se va face în lei moldovenești.


IRP îşi rezervă dreptul de a exclude oferta din competiție sau rezilia contractul cu compania, în cazul în care au fost depistate activități contrare legii sau tentative de corupere.

Pentru a participa la tender, agenții economici interesați vor prezenta oferta până la 7 august 2017, ora 12.00, în format electronic la adresa: tender@irp.md.

Printarea acestui material este realizată în cadrul proiectului „Consolidarea mecanismului de prevenire şi dejudiciarizare a cauzelor penale cu implicarea copiilor sub vârsta răspunderii penale şi a celor în conflict cu legea”, implementat de către Institutul de Reforme Penale în parteneriat cu UNICEF Moldova.

Pentru mai multe detalii ne puteţi contacta la nr. de tel. 062162481
IRP anunță concurs de selectare a unei companii de prestare a serviciilor de redactare în l. română, machetare, editare și printare