IRP anunță tender privind selectarea unui agent economic în vederea prestării serviciilor editoriale şi tipografice

Institutul de Reforme Penale (IRP) anunță tender privind selectarea unui agent economic în vederea prestării serviciilor editoriale şi tipografice a patru publicații în cadrul proiectului „Consolidarea capacităților tehnice ale instituțiilor naționale pentru promovarea și protecția drepturilor omului”, finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare”.
Aceste servicii sunt solicitate pentru activitățile ce vor fi desfășurate în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale (IRP) și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului.

Studiul privind tendințele discriminatorii prezente în anunțurile de angajare din sectorul privat

Detalii tehnice:
Format: 176*250 mm
Coperta: 300 gr, 4+4, (color); prin capse;
Interior: 1+1, 90 cretată mat. (color, inclusiv diagrame)
Tiraj: 200 ex.
Volum: max. 32 pag.
Elaborare design copertă
Machetare interior
Corectură și redactare
Tipar
Transport

Ghid practic pentru angajatori la întocmirea anunțurilor de angajare

Detalii tehnice:
Format: 176*250 mm
Coperta: 300 gr, 4+4, (color); prin capse;
Interior: 1+1, 90 cretată mat. (color, inclusiv 8 inserturi color 4+4)
Tiraj: 200 ex.
Volum: max. 40 pag.
Elaborare design copertă
Machetare interior
Corectură și redactare
Tipar
Transport

•Ghid metodologic de intervievare a persoanelor cu dizabilităţi mintale şi psiho-sociale

Detalii tehnice:
Format: 165*240 mm
Coperta: 300 gr, 4+4, (color); cu clei;
Interior: 1+1, 90 cretată mat. (alb-negru)
Tiraj: 200 ex.
Volum: max. 50 pag.
Elaborare design copertă
Machetare interior
Corectură și redactare
Tipar
Transport

•Ghid privind excepția de neconstituționalitate

Detalii tehnice:
Format: 140*210 mm
Coperta: 300g/m2, 4+4, (color); cu clei;
Interior: 1+1, 90g/m2, hârtie cretată (color)
Tiraj: 230 ex.
Volum: max. 40 pag.
Elaborare design copertă
Machetare interior
Tipar
Cerinţe faţă de ofertant:

Agentul economic va presta serviciile pe parcursul anului 2017 și prima jumătate a anului 2018 la solicitarea IRP, la prețul prezentat la concurs de către ofertantul câştigător.

Materialele vor fi ridicate de către IRP sau persoana terță indicată de către acesta de la sediul agentului economic timp de 5 zile calendaristice din momentului comenzii.

Agentul economic participant la concurs urmează să aibă sediul juridic unde îşi desfășoară activitate comercială în or. Chişinău.

Dosarul de participare la concurs trebuie să conțină:

1. Datele de contact, adresa juridică şi rechizitele de birou ale agentului economic;
2. Copia scanată a certificatului de înregistrare al agentului economic;
3. Oferta financiară în lei MDL pentru întreg spectru de servicii, inclusiv cu indicarea prețului per unitate pentru fiecare set de servicii solicitat, fără TVA.

Modul de prezentare a dosarului:

Dosarul va fi depus în limba română, în mod electronic, la adresa tender@irp.md cu atașarea setului de documente scanat, indicându-se în titlul mesajului de email: IRP concurs servicii editoriale/tipografice.

Termenul limită pentru depunerea dosarului este 4 septembrie 2017, ora 17.00.

Ofertele întârziate vor fi respinse.

Alte mențiuni:

Oferta câștigătoare se va aprecia conform criteriului - cel mai mic preț şi corespunderea cerințelor înaintate.

Condițiile de contractare:

•Contractul se încheie între IRP şi ofertantul câștigător în termen de 5 zile de la data determinării ofertei câștigătoare;
•Valuta şi modul de achitare: în lei moldovenești prin virament conform comenzii.

Relații de contact:
Olga Rabei, Institutul de Reforme Penale, tel. 079005253, email: rabei.olga@yahoo.com
IRP anunță tender privind selectarea unui agent economic în vederea prestării serviciilor editoriale şi tipografice