IRP anunță tender privind selectarea unui agent economic în vederea prestării serviciilor tipografice

Institutul de Reforme Penale (IRP) anunță tender privind selectarea unui agent economic în vederea prestării serviciilor tipografice de printare a 3 seturi de mape și carnete individualizate, precum şi procurare a foilor pentru certificate de participare la seminar.
Aceste servicii sunt solicitate pentru activitățile ce vor fi desfășurate în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale (IRP) și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului. Programul dat este realizat de Institutul de Reforme Penale (IRP) în cadrul Proiectului “Consolidarea capacităților tehnice ale instituțiilor naționale pentru promovarea și protecția drepturilor omului”, finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare”.

Obiectului procedurii de procurare îl reprezintă serviciile tipografice de printare şi achiziționare a unui set de foi pentru certificate de participare, după cum urmează:

A. Printarea a 3 seturi de carnete și mape cu text individualizat în următoarea cantitate:

1 set de 230 mape şi 230 carnete cu același text;
1 set de 50 mape şi 50 carnete cu același text;
1 set de 40 mape şi 40 carnete cu același text.

Cerinţe tehnice faţă de materiale:

Mape: A4, hârtie cretată mat 300 gmp, tipar 4+0, laminare mat 1+0; (se va prezenta oferta financiară şi pentru serviciile fără laminare);
Carnete: A5, interior 50 file, hârtie ofset 80 gmp, tipar 1+0; coperta hârtie cretată mat 250 gmp, tipar 4+0, laminare mat 1+0, spirală partea scurtă (se va prezenta oferta financiară şi pentru serviciile fără laminare);
Certificate de participare: hîrtie 250 gmp.

B. Achiziționarea a 60 foi pentru certificate de participare de 250 gmp

Cerinţe faţă de ofertant:


Agentul economic va presta serviciile pe parcursul anului 2017 și prima jumătate a anului 2018 la solicitarea IRP, la prețul prezentat la concurs de către ofertantul câştigător.

Materialele vor fi ridicate de către IRP sau persoana terță indicată de către acesta de la sediul agentului economic timp de 5 zile calendaristice din momentului comenzii.

Agentul economic participant la concurs urmează să aibă sediul juridic unde îşi desfășoară activitatea comercială în or. Chişinău.

Dosarul de participare la concurs trebuie să conțină:

1. Datele de contact, adresa juridică şi rechizitee de birou ale agentul economic;
2. Copia scanată a certificatului de înregistrare al agentului economic;
3. Oferta financiară în lei MDL pentru întreg spectru de servicii, inclusiv cu indicarea prețului per unitate pentru fiecare set de servicii solicitat, fără TVA. (oferta separată pentru mape şi carnete cu laminare şi fără laminare)

Modul de prezentare a dosarului:

Dosarul va fi depus în limba română, în mod electronic, la adresa tender@irp.md cu atașarea setului de documente scanat, indicându-se în titlul mesajului de email: IRP concurs procurări servicii tipografice/printare.

Termenul limită pentru depunerea dosarului este 4 septembrie 2017, ora 17.00.

Ofertele întârziate vor fi respinse.

Alte mențiuni:

Oferta câștigătoare se va aprecia conform criteriului - cel mai mic preț şi corespunderea cerințelor înaintate.

Condițiile de contractare:

•Contractul se încheie între IRP şi ofertantul câștigător în termen de 5 zile de la data determinării ofertei câștigătoare;
•Valuta şi modul de achitare: în lei moldovenești prin virament conform comenzii.

Relații de contact:
Olga Rabei, Institutul de Reforme Penale, tel. 079005253, email: rabei.olga@yahoo.com
IRP anunță tender privind selectarea unui agent economic în vederea prestării serviciilor tipografice