CPEDAE şi IRP anunţă concurs de selectare a unui expert în vederea elaborării studiului privind tendințele discriminatorii prezente în anunțurile de angajare din sectorul privat

Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității (CPEDAE) în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale (IRP) și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului inițiază un proiect a cărui scop este a identifica principalele manifestări discriminatorii care apar în anunțurile de angajare, precum și principalele formulări utilizate care dezavantajează anumite categorii de persoane.

În acest sens, se anunţă concurs de selectare a unui expert, care va elabora un studiu privind tendințele discriminatorii prezente în anunțurile de angajare din sectorul privat.

Studiul solicitat se așteaptă a fi unul comprehensiv, axat pe 3 aspecte reciproc complementare, precum urmează:
1.Analiza principalelor criterii discriminatorii care apar în anunțurile de angajare - utilizând informațiile raportului de monitorizare, se va face o analiză calitativă a categoriilor care se reprezintă a fi cele mai vulnerabile în procesul de căutare a unui loc de muncă.
2.Analiza principalelor formulări utilizate în anunțurile de angajare care dezavantajează anumite categorii de persoane - va scoate în evidență evantaiul larg de formulări utilizate care pot descuraja persoanele aflate în căutarea locului de muncă să aplice pentru oferta respectivă.
3.Analiza dimensiunilor manifestărilor discriminatorii identificate prin raportare la impactul acestora asupra persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă - se va analiza din perspectiva efectelor (atât din punct de vedere social, cât și economic) care pot surveni și influența persoanele care se află în căutarea unui loc de muncă, urmare a plasării anunțurilor de angajare discriminatori.

Expertul va ține cont de următoarele elemente conceptuale:
1.Descrierea contextului.
2.Utilizarea și colectarea datelor.
3.Formularea concluziilor.
4.Prezentarea publică a studiului.

Expertul selectat va trebui să corespundă următoarelor cerințe:

Studii și abilități:
- Masterat sau echivalent (învățământ universitar de 5 ani) în drept, administrație publică, drepturile omului, sociologie sau în alt domeniu relevant.
- Abilităţi de gândire critică și utilizarea metodelor calitative şi cantitative de cercetare;
- Comunicare eficientă atât în scris, cât și oral;
- Abilități excelente de analiză și raportare;
- Responsabilitate.

Experiență profesională:
- Cel puțin 5 ani de experiență profesională dovedită în domeniul cercetării, elaborării de studii, analize sociologice și/sau juridice referitoare la aspectele privind drepturile omului și egalitatea sau alte domenii relevante pentru drepturile omului.
Cunoștințe:
- Cunoașterea cadrului legal cu privire la asigurarea egalității;
- Cunoștințe privind abordarea cazuistică și jurisprudențială a aspectelor legate de implementarea legislației cu privire la asigurarea egalității;
- Cunoașterea specificului activității Instituțiilor naționale pentru Drepturile Omului, în special organismele de nediscriminare cu mandat similar Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității este un avantaj;
- Cunoașterea limbii române este obligatorie. Cunoașterea limbii rusă și engleze (la un nivel suficient pentru realizarea misiunii) este un avantaj.

Sunt încurajați în mod special să aplice femeile, persoanele cu dizabilități, romii și alte minorități etnice sau religioase, persoanele care trăiesc cu HIV, precum și refugiații și alți cetățeni ne-cetățeni cu drept de muncă în Republica Moldova.

Conținutul dosarului de participare la concurs trebuie să cuprindă:
1. Scrisoarea de intenție;
2. CV-ul candidatului;
3. O scurtă descriere a metodologiei propuse spre a fi utilizată la realizarea sarcinilor;
4. Oferta financiară în dolari SUA pentru fiecare sarcină în parte.

Dosarul va fi depus în mod electronic la adresa tender@irp.md cu atașarea setului de documente scanate, indicându-se în titlul mesajului: CPEDAE/IRP concurs expert studiu.

Termenul limită pentru depunerea dosarului este 22 august 2017, ora 17.00

Ofertele întârziate vor fi respinse.

Candidații vor fi anunțați cu privire la rezultatele concursului de selectare până la data de 28 august 2017.

Relații de contact:
Olga Bulmaga, tel. 076700330, email: bulmaga.olga@yahoo.com
sau
Olga Rabei, Institutul de Reforme Penale, tel. 079005253, email: rabei.olga@yahoo.com

Această activitate este organizată de către CPEDAE în parteneriat cu IRP și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului. Programul dat este realizat de IRP în cadrul Proiectului “Consolidarea capacităților tehnice ale instituțiilor naționale pentru promovarea și protecția drepturilor omului”, finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare”.

Mai multe informații veți găsi în Termenii de Referinţă ataşaţi:
ToR_CPEDAE-expert-studiu.doc [215 Kb] (descarcari: 17)
CPEDAE şi IRP anunţă concurs de selectare a unui expert în vederea elaborării studiului privind tendințele discriminatorii prezente în anunțurile de angajare din sectorul privat