Oficiul Avocatului Poporului (OAP) şi IRP anunţă concurs de selectare a doi experți în vederea elaborării metodologiei şi consolidării capacităților de formare/informare a angajaţilor OAP

Oficiul Avocatului Poporului (OAP) în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale (IRP) și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului inițiază un proiect a cărui scop este a îmbunătăți respectarea drepturilor omului prin sporirea competenței angajaților Oficiului Avocatului Poporului de promovare prin activități de informare și instruire în domeniul drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, în rîndul angajaților instituțiilor publice și populație.

În acest sens, se anunţă concurs de selectare a doi experți în vederea elaborării metodologiei de proiectare a programelor de instruire și consolidării capacităților angajaților OAP de promovare a drepturilor omului prin dezvoltarea abilităților de formare/informare.

Sarcinile de bază ale experților:

1.Elaborarea metodologiei de proiectare a programelor de instruire:
–Elaborarea conceptului metodologiei, care va conține viziunea cu privire la: sistemul de instruire/informare în OAP; standarde minime de calitate privind programele de instruire/informare; metode de identificare a necesităților de instruire/informare; proiectarea activităților de instruire/informare; cerințe față de formator etc.;
–Elaborarea proiectului metodologiei de proiectare a programelor de instruire, în baza conceptului agreat;
–Pilotarea și definitivarea metodologiei de proiectare a programelor de instruire.

2.Consolidarea capacităților angajaților OAP de promovare a drepturilor omului prin dezvoltarea abilităților de formare/informare a grupurilor profesionale:
–Proiectarea programului de instruire pentru dezvoltarea abilităților de formare/informare (curricula, materiale de instruire, etc.) cu 2 module: 1) dezvoltarea abilităților de formare/informare (5 zile) și 2) dezvoltarea capacităților de aplicare a metodologiei de proiectare a activităților de instruire (3 zile);
–Organizarea și derularea programului de instruire pentru 15 angajați delegați din cadrul OAP (2 module);
–Evaluarea programului de instruire.

3. Evaluarea de către expertul lider al programului de instruire desfăşurat.

Responsabilitățile:
-Să lucreze în echipă cu al doilea expert/formator selectat pentru realizarea sarcinilor, inclusiv prin divizarea sarcinilor între aceștia după necesitate;
-Asigurarea calității tuturor materialelor elaborate;
-Asigurarea respectării termenelor limită stabilite;
-Realizarea sarcinilor în colaborare cu beneficiarul direct (în mod participativ).

Cerințele față de experți:

Studii:
–superioare în domeniul pedagogiei/psihologiei/managementului resurselor umane, alte domenii relevante sarcinii;
–cursuri specializate de Formare de Formatori (certificat);
–studii de master/doctorat – va constitui un avantaj.

Experiență profesională:
–minimum 5 ani de experiență în calitate de formator;
–de elaborare a materialelor metodologice în domeniul instruirii/dezvoltării profesionale;
–de elaborare a planurilor şi programelor de instruire pentru diferite categorii de personal;
–de lucru cu autorități publice/de instruire a funcționarilor publici.

Cunoștințe:
–în domeniul pedagogiei/psihologiei;
–metodologia de identificare a necesităților de instruire, de planificare a activităților de instruire, organizare, realizare și evaluare a activităților de instruire;
–aspecte specifice ale procesului de învățare a adulților;
–forme și metode de instruire;
–cunostinte în domeniul drepturilor omului.

Abilități de a:
–lucra în echipă;
–elabora materiale/documente analitice/metodologice;
–formula obiective de instruire în baza necesităților de instruire identificate;
–planifica, organiza și derula cursuri de instruire;
–comunica eficient cu diferiți oameni; a argumenta și a convinge;
–depăși scepticismul participanților ostili.

Sunt încurajați în mod special să aplice femeile, persoanele cu dizabilități, romii și alte minorități etnice sau religioase, persoanele care trăiesc cu HIV, precum și refugiații și alți cetățeni ne-cetățeni cu drept de muncă în Republica Moldova.

Dosarul de participare la concurs trebuie să conţină:
1. Scrisoarea de intenție;
2. CV-ul candidatului;
3. O scurtă descriere a metodologiei propuse a fi utilizată la realizarea sarcinilor;
4. Oferta financiară în dolari SUA pentru fiecare sarcină în parte.

Modul de prezentare a dosarului:
Dosarul va fi depus fie pentru poziţia de expert lider, fie pentru poziţia de expert de suport în mod electronic la adresa tender@irp.md cu atașarea setului de documente scanate, indicându-se în titlul mesajului: „OAP/IRP concurs/expert lider” sau „OAP/IRP concurs/expert de suport”.

Termenul limită pentru depunerea dosarului este 22 august 2017, ora 17.00.

Ofertele întârziate vor fi respinse.

Candidații vor fi anunțați cu privire la rezultatele concursului de selectare până la data de 28 august 2017.

Relații de contact:
Dumitru Roman, tel. 022-23-48-00, 060002646, email: dumitru.roman@ombudsman.md
sau
Olga Rabei, Institutul de Reforme Penale, tel. 079005253, email: rabei.olga@yahoo.com

Această activitate este organizată de către Oficiul Avocatului Poporului (OAP) în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale (IRP) și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului. Programul dat este realizat de Institutul de Reforme Penale (IRP) în cadrul Proiectului “Consolidarea capacităților tehnice ale instituțiilor naționale pentru promovarea și protecția drepturilor omului”, finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare”.

Mai multe informații veți găsi în Termenii de Referinţă ataşaţi:
ToR-OAP-expert-FINAL.doc [354 Kb] (descarcari: 12)
Oficiul Avocatului Poporului (OAP) şi IRP anunţă concurs de selectare a doi experți în vederea elaborării metodologiei şi consolidării capacităților de formare/informare a angajaţilor OAP