INJ şi IRP anunţă concurs de selectare a unui expert în vederea elaborării conceptului unui curs de formare formatori, a agendei şi materialelor educaţionale ale acestuia, precum şi moderarea cursului în calitate de formator

Institutul Naţional al Justiţiei (INJ) în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale (IRP) și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului, inițiază un proiect a cărui scop este consolidarea capacităţilor de a furniza o formare care să dezvolte competenţele şi abilităţile profesioniştilor actuali şi viitori necesare audierii corespunzătoare a persoanelor cu dizabilităţi mintale şi psiho-sociale.

Astfel, se propune crearea în cadrul INJ a unui grup-resursă de 10 formatori specializaţi pe protecţia drepturilor persoanelor cu dizabilităţi psihosociale şi/sau intelectuale. În vederea realizării acestui scop, se propune desfăşurarea unui curs de formare formatori în cadrul căruia 10 participanţi (actorii din sectorul justiţiei, în special judecători şi procurori) vor fi formaţi pentru a fi implicaţi ulterior, în calitate de formatori, în cadrul activităţilor de formare continuă din modulul “Drept. Psihologie. Psihiatrie”.

Sarcinile de bază ale expertului:
1.Elaborarea conceptului unui curs de formare formatori cu durata de 5 (cinci) zile;
2.Elaborarea agendei şi materialelor educaţionale pentru cursul de formare formatori;
3.Moderarea, în calitate de formator, a cursului de formare formatori cu durata de 5 zile;
4.Participarea la activităţile de formare ulterioare, moderate de formatorii formaţi;
5.Evaluarea prestaţiei formatorilor formaţi, cu formularea de recomandări.

Responsabilităţile:
Expertul este responsabil pentru furnizarea per ansamblu a unei formări de calitate, atât sub aspectul informaţiei furnizate, cât şi prin utilizarea metodelor de formare moderne, participative. Informaţia, cazuistica prezentată în cadrul activităţii trebuie să corespundă contextului social şi juridic al Republicii Moldova, precum şi să reflecte standardele internaţionale în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi intelectuale şi sau psihosociale. De asemenea, expertul este responsabil pentru proiectarea unor activităţi care să corespundă necesităţilor de formare identificate, precum şi pentru livrarea în termen a materialelor elaborate.

Cerinţele faţă de experţi:
Studii:

Studii universitare complete într-unul sau mai multe dintre următoarele domenii: psihologie/psihiatrie, ştiinţe sociale, sau alte domenii relevante.

Experienţă profesională:
Cel puţin 3 ani de experienţă profesională în domeniul sănătăţii mintale;
Experienţă în elaborarea modulelor de instruire a adulţilor;
Experienţă în instruirea adulţilor.

Cunoştinţe:
Cunoştinţe demonstrate în domeniul drepturilor omului şi non-discriminării, în particular pe segmentul sănătăţii mintale;
Cunoaşterea bună a cadrului legal naţional privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi intelectuale şi/sau psiho-sociale, precum şi privind participarea acestora în procedurile judiciare;
Cunoaşterea tehnicilor şi metodelor de lucru în grup;
Cunoaşterea limbii române (excelent) şi rusă.
Va constitui un avantaj experiența de colaborare cu actorii din sistemul de justiție

Abilităţi:
Abilităţi de comunicare eficientă cu actorii din sectorul justiţiei (în special judecători şi procurori);
Abilităţi excelente de formator;
Abilităţi de lucru în echipă;
Profesionalism, punctualitate, responsabilitate.

Sunt încurajați în mod special să aplice femeile, persoanele cu dizabilități, romii și alte minorități etnice sau religioase, persoanele care trăiesc cu HIV, precum și refugiații și alți cetățeni ne-cetățeni cu drept de muncă în Republica Moldova.

Conţinutul dosarului de participare la concurs:
1. Scrisoarea de intenţie;
2. CV-ul candidatului;
3. O scurtă descriere a metodologiei propuse a fi utilizată la realizarea sarcinilor;
4. Oferta financiară în dolari SUA pentru fiecare sarcină în parte.

Modul de prezentare a dosarului:

Dosarul va fi depus în mod electronic la adresa tender@irp.md cu ataşarea setului de documente scanate, indicându-se în titlul mesajului: INJ/IRP concurs/expert formator.

Termenul limită pentru depunerea dosarului este 22 august 2017, ora 17.00.
Ofertele întârziate vor fi respinse.
Candidaţii vor fi anunţaţi cu privire la rezultatele concursului de selectare până la data de 28 august 2017.

Relaţii de contact:
Cristina Hadîrcă, Institutul Naţional al Justiţiei, tel. 069631244, email hadirca.cristina@inj.gov.md sau
Olga Rabei, Institutul de Reforme Penale, tel. 079005253, email: rabei.olga@yahoo.com

Această activitate este organizată de către Institutul Naţional al Justiţiei în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale (IRP) şi cu sprijinul Programului de finanţare a iniţiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului. Programul dat este realizat de Institutul de Reforme Penale (IRP) în cadrul Proiectului “Consolidarea capacităţilor tehnice ale instituţiilor naţionale pentru promovarea şi protecţia drepturilor omului”, finanţat de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei şi implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare”.

Mai multe informații veți găsi în Termenii de Referinţă ataşaţi:
TOR-INJ-Expert-2-FINAL.doc [246,5 Kb] (descarcari: 8)
INJ şi IRP anunţă concurs de selectare a unui expert în vederea elaborării conceptului unui curs de formare formatori, a agendei şi materialelor educaţionale ale acestuia, precum şi moderarea cursului în calitate de formator