TERMEN EXTINS: Curtea Constituțională a Republicii Moldova şi IRP anunţă concurs de selectare a unui grup de 2 Experţi/formatori în domeniul excepției de neconstituționalitate

Curtea Constituțională a Republicii Moldova, în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale (IRP) și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului, inițiază un proiect a cărui scop este eficientizarea activității avocaților în domeniul protecției drepturilor și libertăților fundamentale ale justițiabililor prin intermediul utilizării instrumentului excepției de neconstituționalitate.

În acest sens, se anunţă concurs de selectare a unui grup din 2 experţi/formatori care vor avea următoarele sarcini:
1. Elaborarea textului Ghidului privind utilizarea excepției de neconstituționalitate, prin efectuarea unei analize a practicii utilizării excepției de neconstituționalitate de către subiecții abilitați cu dreptul de a ridica excepția de neconstituționalitate;
2. Elaborarea curriculumului pentru un seminar de instruire pentru avocați privind utilizarea instrumentului excepției de neconstituționalitate.
3. Participarea în calitate de formator la 5 seminare de instruire a avocaților (8 ore academice, câte 4 ore pentru fiecare formator) privind utilizarea instrumentului excepției de neconstituționalitate.
4. Elaborarea chestionarelor pentru participanți la seminar şi analiza acestora cu întocmirea raportului privind realizarea cursului de instruire şi formularea propunerilor de ajustare a curriculumul-ui și/sau a Ghidului privind excepția de neconstituționalitate

Ghidul urmează să conțină descrierea desfășurată a procedurii de ridicare a excepției de neconstituționalitate, care poate fi ridicată atât în cadrul procesului penal, cât și în cadrul procesului civil și contravențional, în conformitate cu reglementările legislației în vigoare și a jurisprudenței extinse a Curții Constituționale în acest domeniu. Se preconizează ca Ghidul să fie o publicație utilă din punct de vedere practic, din care motiv se intenționează editarea acestuia într-un format accesibil, în limbaj comun, cu elemente de terminologie de specialitate. De asemenea, în ghid se vor regăsi formulare tipizate utilizate în procesul depunerii sesizărilor, dar și exemple de sesizări soluționate pozitiv.

Responsabilitățile:
- Să lucreze în echipă cu al doilea expert/formator selectat pentru realizarea sarcinilor, inclusiv prin divizarea sarcinilor între aceștia după necesitate;
- Să mențină un dialog continuu cu echipa Curții Constituționale in vederea elucidării și soluționării eventualelor probleme apărute în procesul realizării sarcinilor;
- Să manifeste spirit de colaborare în echipă;

Pentru detalii a se vedea Termenii de Referință atașați.

Experții selectați vor trebui să corespundă cumulativ următoarelor cerințe:

a) Calificări și abilități:
- Studii superioare în drept;
- Abilități de exercitare a activităților analitice;
- Abilități de exercitare a activităților de prezentare (scrise și verbale).

b) Experiență profesională generală:
- Cel puțin 5 ani de experiență în calitate de judecător sau 10 ani de experiență în altă activitate juridică;
- Experiență științifică demonstrată în domeniul dreptului constituțional și a drepturilor omului;
- Experiență în activitatea de formator în cadrul seminarelor/traningurilor/atelierelor de lucru la subiectul dreptului constituțional și/sau a drepturilor omului.

c) Experiență profesională specifică:
- Experiență demonstrată privind analiza aplicării practice a instrumentului excepției de neconstituționalitate.

NB! Dat fiind faptul că seminarele se preconizează a fi desfășurate la Chișinău, formatorii trebuie să fie disponibili pentru datele stabilite în comun pentru desfășurarea seminarelor în această localitate.

Perioada prestării serviciilor de către experţi/formatori: 28.08.2017-09.02.2018

Conținutul dosarului de participare la concurs trebuie să conțină în mod obligator:
1. Scrisoarea de intenție care va conține o scurtă descriere a metodologiei propuse a fi utilizată la realizarea sarcinilor;
2. CV-ul candidatului;
3. Oferta financiară în dolari SUA pentru fiecare sarcină în parte.

Modul de prezentare a dosarului:
Dosarul va fi depus în format electronic la adresa tender@irp.md cu atașarea setului de documente scanate, indicându-se în titlul mesajului: CCM/IRP concurs expert/formator.

Termenul limită pentru depunerea dosarului este 6 septembrie 2017, ora 17.00

Relații de contact:
Vasile Vasiliev, Curtea Constituțională a Republicii Moldova, tel. 069548931, email: vasile.vasiliev@constcourt.md
sau
Olga Rabei, Institutul de Reforme Penale, tel. 079005253, email: rabei.olga@yahoo.com

Mai multe informații veți găsi în Termenii de Referinţă ataşaţi.
ToR_CC_experti_formatori.doc [445 Kb] (descarcari: 6)
TERMEN EXTINS: Curtea Constituțională a Republicii Moldova şi IRP anunţă concurs de selectare a unui grup de 2 Experţi/formatori în domeniul excepției de neconstituționalitate