TERMEN EXTINS: CPEDAE şi IRP anunţă concurs de selectare a unui expert în vederea elaborării Metodologiei privind formularea recomandărilor de ordin general în vederea prevenirii manifestărilor discriminatorii

Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității (CPEDAE) în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale (IRP) și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului, inițiază un proiect a cărui scop este elaborarea unei metodologii care să stabilească și să detalieze obiectivele și etapele de pregătire a unui document care să conțină recomandări (propuneri) de ordin general din perspectiva egalității și nediscriminării.

Scopul acestei metodologii este de a descrie procesul de lucru privind modalitatea de identificare a grupului țintă și a potențialelor situații discriminatorii caracteristice acestuia.

Metodologia solicitată se așteaptă a fi una comprehensivă, axată pe 3 elemente precum urmează:
1.Descrierea procesului de identificare a grupului țintă și a potențialelor situații discriminatorii caracteristice acestuia. Persoana contractată va propune criteriile de identificarea a domeniului și grupului țintă, precum și va descrie procedee de monitorizare a acestora în vederea identificării situațiilor discriminatorii caracteristice acestuia.
2.Formularea liniilor directoare privind structura documentului (compartimentele relevante).
3.Descrierea modalității de formulare a recomandărilor de ordin general în vederea prevenirii şi combaterea discriminării din perspectiva situațiilor caracteristice grupului țintă vizat.

În vederea elaborării Metodologiei privind formularea recomandărilor de ordin general în vederea prevenirii manifestărilor discriminatorii, expertul/a va ține cont de următoarele elemente conceptuale:
1.Descrierea contextului. Se va face o scrută introduce în care va prezenta succint metodele și tehnicile utilizate. Metodologia trebuie să se axeze pe descrierea unui proces practic și necesită să fie realizat într-un limbaj accesibil.
2.Respectarea formei și calității. La elaborarea metodologiei expertul/a se va ghida de suportul metodologic aprobat de Consiliu.
3.Formularea liniilor directorii. Pentru fiecare aspect expertul/a va detalia etapele care urmează a fi parcurse de către personalul CPEDAE în realizarea activității de elaborare a propunerilor de ordin general referitoare la prevenirea şi combaterea discriminării şi ameliorarea comportamentului faţă de persoanele ce cad sub incidenţa Legii cu privire la asigurarea egalității.
4.Coordonarea aspectelor conceptuale. Expertul/a urmează să coordoneze aspectele conceptuale cu consultantul desemnat din cadrul CPEDAE și să țină cont de necesitățile specifice ale instituției.
5.Prezentarea metodologiei spre aprobare. Expertul/a va definitiva și va prezenta metodologia spre aprobare conform formei reglementate în Suportul metodologic privind elaborarea instrucțiunilor interne de lucru.

Cerințele față de experți
Studii:
Masterat sau echivalent (învățământ universitar de 5 ani) în drept, administrație publică, drepturile omului, sociologie sau în alt domeniu relevant.

Experienţă profesională:
Cel puțin 5 ani de experiență profesională dovedită în domeniul cercetării, elaborării de studii, analize sociologice și/sau juridice referitoare la aspectele privind drepturile omului și egalitatea sau alte domenii relevante pentru drepturile omului. Ofertantul va depune, ca parte a ofertei sale, dovezi documentare ce atestă faptul că serviciile prestate anterior se conformează condițiilor similare de prestare, se acceptă (dar nu se limitează la) link-uri web unde pot fi vizualizate studiile la elaborarea cărora a participat.

Cunoştinţe:
-Cunoașterea cadrului legal cu privire la asigurarea egalității;
-Cunoștințe privind abordarea cazuistică și jurisprudențială a aspectelor legate de implementarea legislației cu privire la asigurarea egalității;
-Cunoașterea specificului activității Instituțiilor naționale pentru Drepturile Omului, în special organismele de nediscriminare cu mandat similar Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității este un avantaj;
-Cunoașterea limbii române este obligatorie. Cunoașterea limbii engleze (la un nivel suficient pentru realizarea misiunii) este un avantaj.

Abilități:
-Abilităţi de gândire critică și utilizarea metodelor calitative şi cantitative de cercetare;
-Comunicare eficientă atât în scris cât și oral;
-Abilități excelente de analiză și raportare;
-Responsabilitate.

Sunt încurajați în mod special să aplice femeile, persoanele cu dizabilități, romii și alte minorități etnice sau religioase, persoanele care trăiesc cu HIV, precum și refugiații și alte persoane ne-cetățeni cu drept de muncă în Republica Moldova.

Conținutul dosarului de participare la concurs
1. Scrisoarea de intenție;
2. CV-ul candidatului;
3. O scurtă descriere a metodologiei propuse spre a fi utilizată la realizarea sarcinilor;
4. Oferta financiară în dolari SUA pentru fiecare sarcină în parte.

Modul de prezentare a dosarului
Dosarul va fi depus în mod electronic la adresa tender@irp.md cu atașarea setului de documente scanate, indicându-se în titlul mesajului: CPEDAE/IRP concurs expert metodologie.

Termenul limită pentru depunerea dosarului este 17 septembrie 2017, ora 17.00.
Ofertele întârziate vor fi respinse.

Candidații vor fi anunțați cu privire la rezultatele concursului de selectare până la data de 21 septembrie 2017.

Relații de contact:
Olga Bulmaga, tel. 076700330, email: bulmaga.olga@yahoo.com
sau
Olga Rabei, Institutul de Reforme Penale, tel. 079005253, email: rabei.olga@yahoo.com

Această activitate este organizată de către CPEDAE în parteneriat cu IRP și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului. Programul dat este realizat de IRP în cadrul Proiectului “Consolidarea capacităților tehnice ale instituțiilor naționale pentru promovarea și protecția drepturilor omului”, finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare”.

Mai multe informații veți găsi în Termenii de Referinţă ataşaţi:
ToR_CPEDAE-expert_metodologie_IRP_05.09.doc [221,5 Kb] (descarcari: 3)
TERMEN EXTINS: CPEDAE şi IRP anunţă concurs de selectare a unui expert în vederea elaborării Metodologiei privind formularea recomandărilor de ordin general în vederea prevenirii manifestărilor discriminatorii