CPEDAE şi IRP anunţă concurs de selectare a unui expert în vederea elaborării ghidului practic pentru angajatorii din sectorul privat la întocmirea anunțurilor de angajare

Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității (CPEDAE) în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale (IRP) și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului, inițiază un proiect a cărui scop este de a elabora un ghid care să prezinte un șir de recomandări în vederea evitării formulărilor și/sau criteriilor care exclud sau favorizează nejustificat anumite categorii de persoane, precum și recomandări privind stabilirea cerințelor profesionale, în dependență de natura și specificul activității. Recomandările trebuie să fie temeinice, clare, pertinente, realiste și eficiente.

Ghidul solicitat se așteaptă a fi unul comprehensiv incluzând următoarele componente esențiale:

1.Informații de ordin general, inclusiv prevederi legislative, jurisprudență națională/internațională, cazuistică CPEDAE.
2.Recomandări pentru întocmirea anunțurilor de angajare nediscriminatorii în vederea stabilirii cerințelor profesionale, în dependență de natura activității și criteriul protejat.
3.Exemple ilustrative ale anunțurilor de angajare non discriminatorii vs. anunțurile discriminatorii, după caz modele de anunțuri de angajare.
4.Concluzii și informații finale.

În vederea elaborării Ghidului practic pentru angajatorii din sectorul privat la întocmirea anunțurilor de angajare, expertul/a va ține cont de următoarele principii:

1.Descrierea contextului. Expertul/a va face o scrută introduce în care va prezenta succint informații de ordin general. Ghidul trebuie să abordeze probleme practice identificate și necesită să fie realizat într-un limbaj accesibil.
2.Utilizarea datelor colectate și a suportului metodologic. Expertul/a va utiliza datele / materialele și suportul metodologic furnizat de către echipa CPEDAE, precum și a altor date/informații relevante.
3.Centrare pe subiectul abordat. Expertul/a urmează să vină cu un set de recomandări care să ajute angajatorii (inclusiv agențiile care desfășoară activitate de plasare în câmpul muncii) să stabilească în anunțurile de angajare doar cerințe profesionale, în dependență de natura și specificul activității. Se va pune accent pe aplicabilitatea practică a acestora în procesul de întocmire a anunțurilor de angajare.
4.Cooperare și consultare. Expertul/a urmează să coopereze și să se consulte echipa CPEDAE la fiecare etapă a procesului de elaborare a ghidului.

Cerințele față de experți
Studii:
Masterat sau echivalent (învățământ universitar de 5 ani) în drept, administrație publică, drepturile omului sau în alt domeniu relevant.

Experienţă profesională:
Cel puțin 5 ani de experiență profesională dovedită în domeniul cercetării, elaborării de ghiduri, analize juridice referitoare la aspectele privind drepturile omului și egalitatea sau alte domenii relevante pentru drepturile omului. Ofertantul/a va depune, ca parte a ofertei sale, dovezi documentare ce atestă faptul că serviciile prestate anterior se conformează condițiilor similare de prestare, se acceptă (dar nu se limiteaza la) link-uri web unde pot fi vizualizate materialele elaborate.

Cunoştinţe:
•Cunoașterea cadrului legal cu privire la asigurarea egalității;
•Cunoștințe privind abordarea cazuistică și jurisprudențială a aspectelor legate de implementarea legislației cu privire la asigurarea egalității;
•Cunoașterea specificului activității Instituțiilor naționale pentru Drepturile Omului, în special organismele de nediscriminare cu mandat similar Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității este un avantaj;
•Cunoașterea limbii române este obligatorie. Cunoașterea limbii engleze (la un nivel suficient pentru realizarea misiunii) este un avantaj.

Abilități:
•Abilităţi de gândire critică și utilizarea metodelor calitative şi cantitative de cercetare;
•Comunicare eficientă atât în scris cât și oral;
•Abilități excelente de analiză și raportare;
•Responsabilitate.

Sunt încurajați în mod special să aplice femeile, persoanele cu dizabilități, romii și alte minorități etnice sau religioase, persoanele care trăiesc cu HIV, precum și refugiații și alți cetățeni ne-cetățeni cu drept de muncă în Republica Moldova.

Conținutul dosarului de participare la concurs
1. Scrisoarea de intenție;
2. CV-ul candidatului;
3. O scurtă descriere a conceptului ghidului și a planului de lucru propus spre a fi utilizat la elaborarea acestuia;
4. Oferta financiară în dolari SUA pentru fiecare sarcină în parte.

Modul de prezentare a dosarului
Dosarul va fi depus în mod electronic la adresa tender@irp.md cu atașarea setului de documente scanate, indicându-se în titlul mesajului: CPEDAE/IRP concurs expert studiu.

Termenul limită pentru depunerea dosarului este 16 octombrie 2017, ora 17.00.

Ofertele întârziate vor fi respinse.

Candidații vor fi anunțați cu privire la rezultatele concursului de selectare până la data de 20 octombrie 2017.

Relații de contact:
Olga Bulmaga, tel. 076700330, email: bulmaga.olga@yahoo.com
sau
Olga Rabei, Institutul de Reforme Penale, tel. 079005253, email: rabei.olga@yahoo.com

Această activitate este organizată de către CPEDAE în parteneriat cu IRP și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului. Programul dat este realizat de IRP în cadrul Proiectului “Consolidarea capacităților tehnice ale instituțiilor naționale pentru promovarea și protecția drepturilor omului”, finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare”.

Mai multe informații veți găsi în Termenii de Referinţă ataşaţi:
ToR_CPEDAE_expert_ghid_rev.doc [221 Kb] (descarcari: 7)
CPEDAE şi IRP anunţă concurs de selectare a unui expert în vederea elaborării ghidului practic pentru angajatorii din sectorul privat la întocmirea anunțurilor de angajare