Institutul de Reforme Penale anunță tender privind procurarea unui set de 95 stickuri de memorie USB

Obiectului procedurii de procurare îl reprezintă achiziționarea unui set de 95 stickuri de memorie USB cu capacitatea 16 GB.

Oferta trebuie să conțină:

- Numele ofertantului;
- Adresa, telefonul şi rechizitele bancare ale ofertantului;
- Data ofertei;
- Preţul în lei (MDL), fără TVA.

Prețul indicat în ofertă este final şi nu poate fi ajustat după termenul limită pentru prezentarea ofertelor.

Compararea ofertelor financiare se va face în lei moldovenești. Selectarea ofertelor se va face în baza prețului solicitat. Criteriul de evaluare: prețul cel mai mic.

Pentru a participa la tender, agenţii economici interesaţi vor prezenta oferta până la data de 25 octombrie 2017 în format electronic la adresa: tender@irp.md.

Aceste servicii sunt solicitate pentru activitățile ce vor fi desfășurate de către Institutul de Reforme Penale (IRP) în cadrul proiectului “Consolidarea mecanismului de prevenire şi dejudiciarizare a cauzelor penale cu implicarea copiilor sub vârsta răspunderii penale şi a celor în conflict cu legea”, implementat de către Institutul de Reforme Penale (IRP), în parteneriat cu UNICEF Moldova.

Persoana de contact: Gheorghe Mîţu, tel. 069291246
Institutul de Reforme Penale anunță tender privind procurarea unui set de 95 stickuri de memorie USB