TERMEN EXTINS: CPEDAE şi IRP anunţă concurs de selectare a unui specialist pentru dezvoltarea aplicației „AdvertVerifier”

Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității (CPEDAE) în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale (IRP) și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului, inițiază un proiect a cărui scop este de a crește șansele de de angajare a persoanelor care se află în căutarea unui loc de muncă. Conceptul proiectului presupune crearea unor instrumente novatoare în activitatea de prevenire a discriminării în procesul de angajare, în special prin crearea unei aplicații online de pre-evaluare a anunțurilor de angajare prin care fiecare angajator să-și poată evalua conținutul anunțului, din perspectiva Legii cu privire la asigurarea egalității.

Aplicația „AdvertVerifier” are următoarele obiective:
• Facilitarea simplificării procedurii de verificare al anunțului de angajare prin prisma inegalității;
• Returnarea instantă al rezultatului privind existență sau lipsa elementelor discriminatorii în anunțul de angajare;
• Furnizarea informației statistice către Consiliu pentru îmbunătățirea politicilor în domeniul disciminării;

Cerinţele faţă de candidaţi

I. Calificări academice:
• Studii superioare în domeniul IT.

II. Domeniul de experiență:

• Cel puțin 3 ani de experiență profesională și/sau constantă în domeniul dezvoltării de aplicații web;
• Experiența de dezvoltare plugins pentru WordPress si alte sisteme de management al conținutului similar, e.g. Joomla, Drupal;
• Aplicații similare si/sau site-uri dezvoltate cu ajutorul WordPress.

III. Abilități lingvistice:
• Cunoașterea excelentă a limbii române și a limbii ruse. Cunoașterea limbii engleză constituie un avantaj.

Evaluarea
Inițial, ofertanții vor fi preselectați în baza criteriilor minime de calificare:
• Studii superioare în domeniul IT sau domeniu corespunzător;
• Cel puțin 3 ani de experiență profesională și/sau constantă în domeniul dezvoltării de aplicații web.

Documente a fi incluse în dosarul de aplicare si modul de prezentare
Candidatul interesat va prezenta următoarele documente/informații pentru a demonstra calificările sale:
1. Propunerea tehnică;
2. Propunerea financiară;
3. CV personal care va include experiența trecută în activități similare și datele de contact a cel puțin 2 persoane de referință.

Dosarul va fi depus în mod electronic la adresa: tender@irp.md cu atașarea setului de documente scanate, indicându-se în titlul mesajului: CPEDAE/IRP concurs IT aplicație.

Termenul limită pentru depunerea dosarului este 10 noiembrie 2017, ora 12.00. Ofertele întârziate vor fi respinse.

Candidații vor fi anunțați cu privire la rezultatele concursului de selectare până la data de 13 noiembrie 2017.

Relații de contact:
Olga Bulmaga, tel. 076700330, email: bulmaga.olga@yahoo.com
sau
Olga Rabei, Institutul de Reforme Penale, tel. 079005253, email: rabei.olga@yahoo.com

Această activitate este organizată de către CPEDAE în parteneriat cu IRP și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului. Programul dat este realizat de IRP în cadrul Proiectului “Consolidarea capacităților tehnice ale instituțiilor naționale pentru promovarea și protecția drepturilor omului”, finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare”.


Mai multe informații veți găsi în Termenii de Referinţă ataşaţi:
FINAL-ToR_servicii-dezvoltare-aplicatie-web.pdf [1,06 Mb] (descarcari: 9)
TERMEN EXTINS: CPEDAE şi IRP anunţă concurs de selectare a unui specialist pentru dezvoltarea aplicației „AdvertVerifier”