INJ și IRP anunță concurs de selectare a unui expert în vederea completării şi definitivării unui ghid pentru judecători şi procurori de intervievare a persoanelor cu deficienţe psihosociale şi/sau intelectuale

Institutul Naţional al Justiţiei (INJ) în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale (IRP) şi cu sprijinul Programului de finanţare a iniţiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului, inițiază un proiect a cărui scop este consolidarea capacităţilor tehnice ale instituţiilor naţionale pentru promovarea şi protecţia drepturilor omului.

Persoanele cu dizabilităţi psihosociale şi/sau intelectuale se confruntă cu stigmatizarea şi discriminarea bazată pe dizabilitate. În vederea schimbării percepţiilor faţă de aceste persoane, în cadrul proiectului au fost evaluate necesităţile existente ale procurorilor şi judecătorilor în formarea abilităţilor vis-a-vis de persoanele cu dizabilităţi psihosociale şi/sau intelectuale şi a fost elaborat proiectul unui ghid metodologic pentru judecători şi procurori de intervievare a persoanelor cu deficienţe psihosociale şi/sau intelectuale.

În acest sens, se anunță concurs de selectare a unui expert în vederea completării şi definitivării unui ghid pentru judecători şi procurori de intervievare a persoanelor cu deficienţe psihosociale şi/sau intelectuale.

În elaborarea studiului, expertul contractat va fi responsabil de următoarele activităţi:
1. Îmbunătăţirea draft-ului ghidului metodologic pentru judecători şi procurori de intervievare a persoanelor cu deficienţe psihosociale şi/sau intelectuale existent prin completarea acestuia cu informaţii adiţionale, statistici relevante, exemple de bune-practici, precum şi de practici defectuoase care nu trebuie admise;
2. Prezentarea ghidului definitivat în cadrul unei activităţi de formare formatori, cu oferirea de consultanţă privind utilizarea în practică a ghidului.

Responsabilităţile:
Experţii sunt responsabili pentru corespunderea informaţiei care se va conţine în ghidul metodologic elaborat necesităţilor de formare identificate, cât şi pentru acurateţea interpretării rezultatelor utilizării metodelor cantitative şi calitative de cercetare. Informaţia, cazuistica prezentată în cuprinsul Ghidului trebuie să corespundă contextului juridic naţional, precum şi să reflecte standardele internaţionale în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi intelectuale şi/sau psihosociale. De asemenea, expertul este responsabil pentru livrarea în termen a materialelor elaborate.

Cerinţele faţă de experţi:

Studii:
- Studii universitare complete într-unul sau mai multe dintre următoarele domenii: psihologie/psihiatrie, ştiinţe sociale sau alte domenii relevante.

Experienţă profesională:
- Cel puţin 5 ani de experienţă profesională în domeniul sănătăţii mintale;
- Experienţă în efectuarea cercetărilor şi elaborarea studiilor analitice, lucrărilor metodologice (ofertantul va depune, ca parte a ofertei sale, dovezi documentare ce atestă faptul că serviciile prestate anterior se conformează condiţiilor similare de prestare, se acceptă, link-uri web unde pot fi vizualizate studiile la elaborarea cărora a participat);
- Experienţă în instruirea adulţilor.
- Va constitui un avantaj experienţa de colaborare cu actorii din cadrul sistemului de justiţie.

Cunoştinţe:
- Cunoştinţe demonstrate în domeniul drepturilor omului şi non-discriminării, în particular pe segmentul drepturilor persoanelor cu dizabilităţi intelectuale şi/sau psiho-sociale;
- Cunoaşterea bună a cadrului legal naţional privind participarea persoanelor cu dizabilităţi intelectuale şi/sau psihosociale în procedurile judiciare;
- Cunoaşterea limbii române (excelent) şi rusă.

Abilităţi:
 Abilităţi analitice şi de sinteză, gândire critică;
 Abilităţi de utilizare a metodelor cantitative şi calitative de cercetare;
 Profesionalism, punctualitate, responsabilitate.


Sunt încurajaţi în mod special să aplice femeile, persoanele cu dizabilităţi, romii şi alte minorităţi etnice sau religioase, persoanele care trăiesc cu HIV, precum şi refugiaţii şi alţi cetăţeni ne-cetăţeni cu drept de muncă în Republica Moldova.


Conţinutul dosarului de participare la concurs:

1. Scrisoarea de intenţie;
2. CV-ul candidatului;
3. O scurtă descriere a metodologiei propuse a fi utilizată la realizarea sarcinilor;
4. Oferta financiară în dolari SUA pentru fiecare sarcină în parte.

Dosarul va fi depus în mod electronic la adresa tender@irp.md cu ataşarea setului de documente scanate, indicându-se în titlul mesajului: INJ/IRP concurs/expert ghid.

Termenul limită pentru depunerea dosarului este 16 februarie 2018 ora. 17.00.

Ofertele întârziate vor fi respinse.

Candidaţii vor fi anunţaţi cu privire la rezultatele concursului de selectare până la data de 21 februarie 2018.

Relaţii de contact:
Cristina Hadîrcă, Institutul Naţional al Justiţiei, tel. 069631244, email hadirca.cristina@inj.gov.md
sau
Olga Rabei-Secrieru, Institutul de Reforme Penale, tel. 079005253, email: rabei.olga@yahoo.com

Această activitate este organizată de către Institutul Naţional al Justiţiei în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale (IRP) şi cu sprijinul Programului de finanţare a iniţiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului. Programul dat este realizat de Institutul de Reforme Penale (IRP) în cadrul Proiectului “Consolidarea capacităţilor tehnice ale instituţiilor naţionale pentru promovarea şi protecţia drepturilor omului”, finanţat de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei şi implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare”.

Mai multe informații veți găsi în Termenii de Referinţă ataşaţi: TOR-INJ-experti-definitivarea-ghidului-2018.doc [244 Kb] (descarcari: 9)
INJ și IRP anunță concurs de selectare a unui expert în vederea completării şi definitivării unui ghid pentru judecători şi procurori de intervievare a persoanelor cu deficienţe psihosociale şi/sau intelectuale