Obiectului procedurii de procurare îl reprezintă achiziționarea unui set de 95 sticuri de memorie USB cu capacitatea 16 GB.
Institutul de Reforme Penale anunță tender privind procurarea unui set de 95 stickuri de memorie USB
Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității (CPEDAE) în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale (IRP) și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului, inițiază un proiect a cărui scop este de a elabora un ghid care să prezinte un șir de recomandări în vederea evitării formulărilor și/sau criteriilor care exclud sau favorizează nejustificat anumite categorii de persoane, precum și recomandări privind stabilirea cerințelor profesionale, în dependență de natura și specificul activității. Recomandările trebuie să fie temeinice, clare, pertinente, realiste și eficiente.
TERMEN EXTINS: CPEDAE şi IRP anunţă concurs de selectare a unui expert în vederea elaborării ghidului practic pentru angajatorii din sectorul privat la întocmirea anunțurilor de angajare
Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității (CPEDAE) în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale (IRP) și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului, inițiază un proiect a cărui scop este de a elabora un ghid care să prezinte un șir de recomandări în vederea evitării formulărilor și/sau criteriilor care exclud sau favorizează nejustificat anumite categorii de persoane, precum și recomandări privind stabilirea cerințelor profesionale, în dependență de natura și specificul activității.
CPEDAE şi IRP anunţă concurs de selectare a unui expert în vederea elaborării ghidului practic pentru angajatorii din sectorul privat la întocmirea anunțurilor de angajare
Institutul Naţional al Justiţiei (INJ) în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale (IRP) și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului inițiază un proiect a cărui scop constă în consolidarea capacităţilor de a furniza o formare, care să dezvolte competențele şi abilitățile profesioniștilor actuali şi viitori pentru audierea corespunzătoare a persoanelor cu dizabilități mintale şi psiho-sociale.
INJ şi IRP anunţă concurs de selectare a unui agent economic în vederea prestării serviciilor de organizare de seminare
Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității (CPEDAE) în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale (IRP) și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului, inițiază un proiect a cărui scop este elaborarea unei metodologii care să stabilească și să detalieze obiectivele și etapele de pregătire a unui document care să conțină recomandări (propuneri) de ordin general din perspectiva egalității și nediscriminării.
TERMEN EXTINS: CPEDAE şi IRP anunţă concurs de selectare a unui expert în vederea elaborării Metodologiei privind formularea recomandărilor de ordin general în vederea prevenirii manifestărilor discriminatorii
Institutul Naţional al Justiţiei (INJ) în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale (IRP) și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului, inițiază un proiect a cărui scop este evaluarea necesităților existente ale procurorilor şi judecătorilor în formarea abilităţilor vis-a-vis de persoanele cu dizabilităţi psihosociale şi/sau intelectuale şi elaborarea unui ghid metodologic pentru judecători şi procurori de intervievare a persoanelor cu deficienţe psihosociale şi/sau intelectuale.
TERMEN EXTINS: INJ şi IRP anunţă concurs de selectare a unui expert în vederea elaborării unei cercetări şi a unui ghid pentru judecători şi procurori de intervievare a persoanelor cu deficienţe psihosociale şi/sau intelectuale
Institutul Naţional al Justiţiei (INJ) în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale (IRP) și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului, inițiază un proiect a cărui scop este consolidarea capacităţilor de a furniza o formare care să dezvolte competenţele şi abilităţile profesioniştilor actuali şi viitori necesare audierii corespunzătoare a persoanelor cu dizabilităţi mintale şi psiho-sociale.
TERMEN EXTINS: INJ şi IRP anunţă concurs de selectare a unui expert în vederea elaborării conceptului unui curs de formare formatori, a agendei şi materialelor educaţionale ale acestuia, precum şi moderarea cursului în calitate de formator
Curtea Constituțională a Republicii Moldova, în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale (IRP) și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului, inițiază un proiect a cărui scop este eficientizarea activității avocaților în domeniul protecției drepturilor și libertăților fundamentale ale justițiabililor prin intermediul utilizării instrumentului excepției de neconstituționalitate.
TERMEN EXTINS: Curtea Constituțională a Republicii Moldova şi IRP anunţă concurs de selectare a unui grup de 2 Experţi/formatori în domeniul excepției de neconstituționalitate
Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității (CPEDAE) în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale (IRP) și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului, inițiază un proiect a cărui scop este elaborarea unei metodologii care să stabilească și să detalieze obiectivele și etapele de pregătire a unui document care să conțină recomandări (propuneri) de ordin general din perspectiva egalității și nediscriminării.
CPEDAE şi IRP anunţă concurs de selectare a unui expert în vederea elaborării Metodologiei privind formularea recomandărilor de ordin general în vederea prevenirii manifestărilor discriminatorii
Institutul Naţional al Justiţiei (INJ) în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale (IRP) și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului, inițiază un proiect a cărui scop este consolidarea capacităţilor de a furniza o formare care să dezvolte competenţele şi abilităţile profesioniştilor actuali şi viitori necesare audierii corespunzătoare a persoanelor cu dizabilităţi mintale şi psiho-sociale.
INJ şi IRP anunţă concurs de selectare a unui expert în vederea elaborării conceptului unui curs de formare formatori, a agendei şi materialelor educaţionale ale acestuia, precum şi moderarea cursului în calitate de formator