Institutul de Reforme Penale (IRP) anunță tender pentru selectarea unei companii de prestare a serviciilor de printare a manualului “Program de prevenire a delicvenţei juvenile” cu machetare şi redactare în română, în nr. de 200 exemplare.
Institutul de Reforme Penale anunță concurs de selectare a unei companii de prestare a serviciilor de printare a manualului “Program de prevenire a delicvenţei juvenile” cu machetare şi redactare în română
Institutul de Reforme Penale (IRP) este o organizație non-guvernamentală, misiunea căreia este de a contribui la respectarea drepturilor omului în Republica Moldova prin reformarea sistemului de justiție penală și susținerea inițiativelor comunitare.
TERMEN EXTINS: Institutul de Reforme Penale anunță concurs de selectare a unei persoane fizice sau juridice pentru prestarea serviciilor de traducere a documentelor cu caracter juridic: Română-Rusă-Română
Institutul de Reforme Penale (IRP) este o organizație non-guvernamentală, misiunea căreia este de a contribui la respectarea drepturilor omului în Republica Moldova prin reformarea sistemului de justiție penală și susținerea inițiativelor comunitare.
În cadrul proiectului „Consolidarea mecanismului de prevenire şi dejudiciarizare a cauzelor penale cu implicarea copiilor sub vârsta răspunderii penale şi a celor în conflict cu legea”, implementat de către Institutul de Reforme Penale, cu susţinerea financiară a UNICEF Moldova, IRP anunță concurs de achiziție a serviciilor de traducere a documentelor elaborate în cadrul proiectului.
Institutul de Reforme Penale anunță concurs de selectare a unei persoane fizice sau juridice pentru prestarea serviciilor de traducere a documentelor cu caracter juridic: Română-Rusă-Română
Institutul de Reforme Penale (în continuare IRP) este o organizație nonguvernamentală, fondată în anul 2001 a cărei misiune este de a contribui la respectarea drepturilor omului în Republica Moldova prin reformarea sistemului de justiție penală și susținerea inițiativelor comunitare.
În luna decembrie 2016 IRP a demarat un nou proiect în parteneriat cu Fundația Soros Moldova, care vine să ofere un suport pentru reconceptualizarea resurselor informaţionale utilizate de para-jurişti.
Institutul de Reforme Penale anunță concurs de selectare a unei companii pentru prestarea serviciilor de redactare stilistică, machetare şi creare versiunii electronice PDF a unui set de manuale dedicate para-juriştilor
Institutul de Reforme Penale (în continuare IRP) este o organizație nonguvernamentală, fondată în anul 2001 a cărei misiune este de a contribui la respectarea drepturilor omului în Republica Moldova prin reformarea sistemului de justiție penală și susținerea inițiativelor comunitare.
În luna decembrie 2016 IRP a demarat un nou proiect în parteneriat cu Fundația Soros Moldova, care vine să ofere un suport pentru reconceptualizarea resurselor informaţionale utilizate de para-jurişti.
Institutul de Reforme Penale anunță concurs de selectare a unei companii pentru prestarea serviciilor de digitalizare a unui set de manuale dedicate para-juriştilor: elaborarea platformelor iOS şi Android
IRP selectează formatori pentru instruirea unui grup mixt de speciliști (polițiști, asistenți sociali, consilieri de probațiune și psihologi din cadrul SAP) privind prevenirea delincvenței juvenilePrevenirea delincvenţei juvenile constituie o componentă a politicii publice situată la confluenţa dintre sfera educaţiei, socialului şi a justiţiei. În acest sens, Institutul de Reforme Penale, în parteneriat și cu suportul UNICEF Moldova și a Inspectoratului General de Poliție își propune instruirea unui grup mixt de speciliști (polițiști, asistenți sociali, consilieri de probațiune și psihologi din cadrul SAP) privind prevenire a delincvenței juvenile în Republica Moldova.
IRP anunță tender pentru selectarea unei companii de prestare a serviciilor de printareInstitutul de Reforme Penale (IRP) anunță tender pentru selectarea unei companii de prestare a serviciilor de:
IRP anunță tender pentru selectarea unei companii de prestare a serviciilor de confecționare a abțibildurilor pe suport magneticA.O. Institutul de Reforme Penale (IRP) anunţă tender privind selectarea unei companii pentru prestarea serviciilor de confecționare a abțibildurilor pe suport magnetic, conform parametrilor indicați:
IRP anunţă concurs de selectare a unui agent economic  pentru prestarea serviciilor de organizare a unei instruiri În urma eforturilor A.O. “Institutului de Reforme Penale”, Inspectoratului Naţional de Probaţiune, precum şi a experților din Olanda şi România, cu susținerea financiară a Ambasadei Olandei la București, am reușit cu succes finalizarea procesului de elaborare a Programului Drink and Drive (D&D) pentru Republica Moldova.
IRP anunță tender pentru selectarea unei companii de prestare a serviciilor de printareInstitutul de Reforme Penale (IRP) anunță tender pentru selectarea unei companii de prestare a serviciilor de:

a) printarea manualului “Managementul de caz al copiilor sub vârsta răspunderii penale şi în conflict cu legea” fără machetare şi redactare. Printarea acestui material va avea loc în perioada februarie-martie 2017.

Detalii tehnice:

Format: A4
Tiraj: 25 ex. (19 exemplare în română şi 6 în rusă)
Volum: max. 75 pag.

b) printarea manualului “Managementul de caz al copiilor sub vârsta răspunderii penale şi în conflict cu legea” cu machetare şi redactare în română în nr de 175 exemplare. Printarea acestui material va avea loc în perioada octombrie-decembrie 2017.