Institutul de Reforme Penale (în continuare IRP) este o organizație nonguvernamentală, fondată în anul 2001 a cărei misiune este de a contribui la respectarea drepturilor omului în Republica Moldova prin reformarea sistemului de justiție penală și susținerea inițiativelor comunitare.
În luna decembrie 2016 IRP a demarat un nou proiect în parteneriat cu Fundația Soros Moldova, care vine să ofere un suport pentru reconceptualizarea resurselor informaţionale utilizate de para-jurişti.
Institutul de Reforme Penale anunță concurs de selectare a unei companii pentru prestarea serviciilor de digitalizare a unui set de manuale dedicate para-juriştilor: elaborarea platformelor iOS şi Android
IRP selectează formatori pentru instruirea unui grup mixt de speciliști (polițiști, asistenți sociali, consilieri de probațiune și psihologi din cadrul SAP) privind prevenirea delincvenței juvenilePrevenirea delincvenţei juvenile constituie o componentă a politicii publice situată la confluenţa dintre sfera educaţiei, socialului şi a justiţiei. În acest sens, Institutul de Reforme Penale, în parteneriat și cu suportul UNICEF Moldova și a Inspectoratului General de Poliție își propune instruirea unui grup mixt de speciliști (polițiști, asistenți sociali, consilieri de probațiune și psihologi din cadrul SAP) privind prevenire a delincvenței juvenile în Republica Moldova.
IRP anunță tender pentru selectarea unei companii de prestare a serviciilor de printareInstitutul de Reforme Penale (IRP) anunță tender pentru selectarea unei companii de prestare a serviciilor de:
IRP anunță tender pentru selectarea unei companii de prestare a serviciilor de confecționare a abțibildurilor pe suport magneticA.O. Institutul de Reforme Penale (IRP) anunţă tender privind selectarea unei companii pentru prestarea serviciilor de confecționare a abțibildurilor pe suport magnetic, conform parametrilor indicați:
IRP anunţă concurs de selectare a unui agent economic  pentru prestarea serviciilor de organizare a unei instruiri În urma eforturilor A.O. “Institutului de Reforme Penale”, Inspectoratului Naţional de Probaţiune, precum şi a experților din Olanda şi România, cu susținerea financiară a Ambasadei Olandei la București, am reușit cu succes finalizarea procesului de elaborare a Programului Drink and Drive (D&D) pentru Republica Moldova.
IRP anunță tender pentru selectarea unei companii de prestare a serviciilor de printareInstitutul de Reforme Penale (IRP) anunță tender pentru selectarea unei companii de prestare a serviciilor de:

a) printarea manualului “Managementul de caz al copiilor sub vârsta răspunderii penale şi în conflict cu legea” fără machetare şi redactare. Printarea acestui material va avea loc în perioada februarie-martie 2017.

Detalii tehnice:

Format: A4
Tiraj: 25 ex. (19 exemplare în română şi 6 în rusă)
Volum: max. 75 pag.

b) printarea manualului “Managementul de caz al copiilor sub vârsta răspunderii penale şi în conflict cu legea” cu machetare şi redactare în română în nr de 175 exemplare. Printarea acestui material va avea loc în perioada octombrie-decembrie 2017.
Anunț! Tender pentru selectarea unui agent economic care va presta servicii de cazare și/sau alimentare în perioada 23-25 noiembrie 2016A.O. "Institutul de Reforme Penale" (IRP) anunţă tender privind selectarea unui agent economic pentru prestarea următoarelor serviciilor în perioada 23-25 noiembrie 2016.
Institutul de Reforme Penale anunță tender pentru selectarea unei companii de prestarea serviciilor de editare, machetare şi tipărire a CURRICULUM-ului pentru formarea continuă a mediatorilorInstitutul de Reforme Penale (IRP) anunță tender pentru selectarea unei companii de prestare a serviciilor de editare, machetare şi tipărire a CURRICULUM-ului pentru formarea continuă a mediatorilor în cauzele penale cu implicarea copiilor în conflict cu legea, în cadrul proiectului “Consolidarea mecanismului de prevenire şi dejudiciarizare a cauzelor penale cu implicarea copiilor sub vârsta răspunderii penale şi a celor în conflict cu legea”, desfășurată de către Institutul de Reforme Penale (IRP), cu suportul financiar al UNICEF Moldova.
IRP anunță tender pentru selectarea unei companii de prestare a serviciilor de editare, machetare şi tipărireInstitutul de Reforme Penale (IRP) anunță tender pentru selectarea unei companii de prestare a serviciilor de: editare, machetare şi tipărire a “Programului de reabilitare a persoanelor condamnate pentru infracțiuni săvârșite pe fondul conducerii autovehiculelor sub influența băuturilor alcoolice”.
TERMEN EXTINS: Institutul de Reforme Penale anunță tender pentru selectarea unei/unor companii de prestare a serviciilor de confecționare a materialelor promoționale
Institutul de Reforme Penale (IRP) anunță tender pentru selectarea unei/unor companii de prestare a serviciilor de confecționare de cupe/trofee, rucsacuri, chipiuri, maiouri, mape, carnete, pixuri, badges, suvenire, în cadrul proiectului „Hexagon-ul Facultăților de Drept – Chișinău 2017”, implimentat de IRP cu sprijinul financiar a Ambasadei Olandei la București în cadrul Programului “MATRA”.