Institutul de Reforme Penale (IRP) anunță concurs privind selectarea unor experți în vederea elaborării unui Program de capacitare și dezvoltare instituțională pentru 4 ONG-uriInstitutul de Reforme Penale (IRP) anunță concurs privind selectarea unor experți/experte/grup de experți sau companie în vederea elaborării unui Program de capacitare și dezvoltare instituțională pentru 4 ONG-uri privind managementul instituțional și implicarea în protejarea și promovarea drepturilor persoanelor vulnerabile

Tipul serviciilor prestate: Elaborarea unui Program de capacitare și dezvoltare instituțională pentru 4 ONG-uri privind managementul instituțional și implicarea în protejarea și promovarea drepturilor persoanelor vulnerabile.

Contextul: Această activitate este organizată de Institutul de Reforme Penale, în cadrul proiectului „Consolidarea eficienței și a accesului la justiție în Moldova”, implementat de PNUD Moldova, cu suportul financiar al Suediei.
IRP anunță concurs privind selectarea unui agent economic în vederea prestării serviciilor editoriale şi tipografice a unei publicații. Institutul de Reforme Penale (IRP) solicită servicii editoriale şi tipografice în vederea publicării unei Cercetări.

Aceste servicii sunt solicitate în cadrul proiectului „Respectarea drepturilor omului în procesul de aplicare a măsurilor preventive restrictive de libertate”, implementat de Institutul de Reforme Penale (IRP) cu sprijinul Departamentului Justiție și Drepturile Omului al Fundaţiei Soros-Moldova.
TERMEN EXTINS: Institutul de Reforme Penale (IRP) anunță concurs de selectare a unor experți/grup de experți sau companie în vederea elaborării unei analize a necesităților instituționale ale ONG-urilor din 4 regiuni a Republicii Moldova În cadrul Proiectului „Strengthening Efficiency and Access to Justice in Moldova”, Institutul de Reforme Penale (IRP) a lansat inițiativa de consolidare a capacităților instituționale/operaționale ale 4 ONG-uri din 4 regiuni ale Republicii Moldova (Soroca, Criuleni, Cimișlia, Comrat). Ca rezultat a interveției, aceste 4 ONG-uri vor dobândi capacități sporite în gestionarea organizației și abilități avansate în vederea protecției și promovării drepturilor omului (în special a persoanelor vulnerabile). În vederea atingerii acestui scop, la etapa inițială este necesară evaluarea necesităților instituționale ale fiecărui ONG din 4 regiuni.
În acest sens se anunță concurs de selectare a unor experți/grup de experți sau companie în vederea elaborării unei analize a necesităților instituționale ale ONG-urilor din 4 regiuni privind managementul organizațional/operațional și potențialul acestora în protejarea și promovarea drepturilor persoanelor vulnerabile.
Institutul de Reforme Penale (IRP) anunță concurs de selectare a unor experți/grup de experți sau companie în vederea elaborării unei analize a necesităților instituționale ale ONG-urilor din 4 regiuni a Republicii Moldova În cadrul Proiectului „Strengthening Efficiency and Access to Justice in Moldova”, Institutul de Reforme Penale (IRP) a lansat inițiativa de consolidare a capacităților instituționale/operaționale ale 4 ONG-uri din 4 regiuni ale Republicii Moldova (Soroca, Criuleni, Cimișlia, Comrat). Ca rezultat a interveției, aceste 4 ONG-uri vor dobândi capacități sporite în gestionarea organizației și abilități avansate în vederea protecției și promovării drepturilor omului (în special a persoanelor vulnerabile). În vederea atingerii acestui scop, la etapa inițială este necesară evaluarea necesităților instituționale ale fiecărui ONG din 4 regiuni.
În acest sens se anunță concurs de selectare a unor experți/grup de experți sau companie în vederea elaborării unei analize a necesităților instituționale ale ONG-urilor din 4 regiuni privind managementul organizațional/operațional și potențialul acestora în protejarea și promovarea drepturilor persoanelor vulnerabile.
TERMEN EXTINS: Institutul de Reforme Penale (IRP) angajează Responsabil/ă de comunicare şi Relații cu Publicul (PR) cu regim de muncă redus
Având în vedere situația epidemiologică din Republica Moldova și în scopul asigurării șanselor egale tuturor persoanelor interesate pentru aplicare, echipa IRP a decis extinderea termenului pentru selectarea unui Responsabil/ă de comunicare și Relații cu Publicul (PR) cu regim de muncă redus.
Institutul de Reforme Penale (IRP) anunță concurs privind selectarea unor grupe de persoane fizice sau juridice pentru prestarea serviciilor de traducere a materialelor din limba română în limba rusă Institutul de Reforme Penale (IRP) anunță concurs privind selectarea unor grupe de persoane fizice sau juridice pentru prestarea serviciilor de traducere a materialelor din limba română în limba rusă
Institutul de Reforme Penale (IRP) angajează Responsabil/ă de comunicare şi Relații cu Publicul (PR) cu regim de muncă redus
Institutul de Reforme Penale (IRP) este o organizație nonguvernamentală, misiunea căreia este de a contribui la respectarea drepturilor omului în Republica Moldova prin reformarea sistemului de justiție penală și susținerea inițiativelor comunitare.