Specificaţii tehnice  privind selectarea unui agent economic în vederea prestării serviciilor de cazare, restaurant si servire a mâncării si închiriere de sală de conferință  pentru seminare în or. ChișinăuInstitutul de Reforme Penale (IRP) anunță concurs privind selectarea unui agent economic în vederea prestării serviciilor de cazare, restaurant si servire a mâncării si închiriere de sală de conferință pentru seminare în or. Chișinău
Institutul de Reforme Penale (IRP) angajează asistent/ă de proiectInstitutul de Reforme Penale (IRP) este o organizație nonguvernamentală, misiunea căreia este de a contribui la respectarea drepturilor omului în Republica Moldova prin reformarea sistemului de justiție penală și susținerea inițiativelor comunitare.
Specificaţii tehnice  privind selectarea unui agent economic în vederea organizării de seminare în or. Chişinău Institutul de Reforme Penale (IRP) anunță concurs privind selectarea unui agent economic în vederea organizării de seminare în or. Chişinău
Specificații tehnice  privind selectarea unui agent economic în vederea prestării serviciilor de cazare, restaurant si servire a mâncării si închiriere de sală de conferință  pentru seminare în afara or. ChișinăuInstitutul de Reforme Penale (IRP) anunță concurs privind selectarea serviciilor de cazare, restaurant si închiriere sală de conferință în afara or. Chișinău.
Specificații tehnice privind selectarea  unui agent economic în vederea prestării serviciilor de organizare de seminare în afara or. ChișinăuInstitutul de Reforme Penale (IRP) anunță concurs privind selectarea serviciilor de organizare de seminare în afara or. Chișinău
Specificații tehnice privind selectarea  unui agent economic în vederea prestării serviciilor de organizare de seminare în afara or. ChișinăuInstitutul de Reforme Penale (IRP) anunță concurs privind selectarea serviciilor de organizare de seminare în afara or. Chișinău
CPEDAE și IRP anunță concurs privind procurarea unui aparat fotoConsiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității (CPEDAE) în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale (IRP) anunță concurs privind procurarea unui aparat foto.
Specificații tehnice privind selectarea  unui agent economic în vederea prestării serviciilor de organizare de seminare în afara or. Chișinău, cu excepția Parcului Nistrean – Vadul lui VodăInstitutul de Reforme Penale (IRP) anunță concurs privind selectarea serviciilor de organizare de seminare în afara or. Chișinău, cu excepția Parcului Nistrean – Vadul lui Vodă
TERMEN EXTINS:IGP și IRP anunță concurs prinvid selectarea unui grup de experți pentru revizuirea Programului de prevenire a delincvenței juvenile in conformitate cu instrucțiunile interne ale Inspectoratului General de Poliție
Institutul de Reforme Penale (IRP), împreună cu Inspectoratul General de Poliției își propune ca programul de prevenire a delincvenței juvenile să fie instituționalizat, astfel ca să fie asigurată aplicarea acestuia la nivel național.
În acest sens, se anunță concurs de selectare a unui grup de experți pentru revizuirea Programului de prevenire a delincvenței juvenile in conformitate cu instrucțiunile interne ale Inspectoratului General de Poliție.
IGP și IRP anunță concurs prinvid selectarea unui grup de experți pentru revizuirea Programului de prevenire a delincvenței juvenile in conformitate cu instrucțiunile interne ale Inspectoratului General de Poliție

Această activitate este organizată în cadrul proiectului „Asigurarea unei intervenții prompte în cazul copiilor în conflict cu legea prin măsuri de prevenire și colaborare intersectorială în 5 raioane ale țării”, implementat de Institutul de Reforme Penale (IRP), în parteneriat cu Reprezentanța UNICEF în Republica Moldova