Institutul de Reforme Penale anunță concurs de selectare a unei companii de prestare a serviciilor de redactare în l. română, machetare, editare si printare a ghidului privind elucidarea instrumentelor și metodologiei de lucru cu copii sub vârsta răspunderii penale și cei în conflict cu legea pentru psihologi școlari, psihologi din cadrul serviciului de asistență psihopedagogică și consilieri de probațiune în nr. de 200 de exemplare.
IRP anunță concurs de selectare a unei companii de prestare a serviciilor de redactare în l. română, machetare, editare și printare
Institutul de Reforme Penale anunță concurs de selectare a unei companii de prestare a serviciilor de printare a manualului „Recomandările Procuraturii Generale. Activitatea procurorului cu minorii în conflict cu legea penală” cu machetare şi redactare în l. română, în nr. de 200 exemplare.
TERMEN EXTINS: IRP anunță concurs de selectare a unei companii de prestare a serviciilor de printare a manualului „Recomandările Procuraturii Generale. Activitatea procurorului cu minorii în conflict cu legea penală” cu machetare şi redactare în l. română
Institutul de Reforme Penale anunță concurs de selectare a unei companii de prestare a serviciilor de printare a manualului „Recomandările Procuraturii Generale. Activitatea procurorului cu minorii în conflict cu legea penală” cu machetare şi redactare în l. română, în nr. de 200 exemplare.
IRP anunță concurs de selectare a unei companii de prestare a serviciilor de printare a manualului „Recomandările Procuraturii Generale. Activitatea procurorului cu minorii în conflict cu legea penală” cu machetare şi redactare în l. română
A.O. "Institutul de Reforme Penale" (IRP) anunţă tender privind selectarea unui agent economic pentru prestarea serviciilor de organizare şi desfăşurare a 3 ateliere de instruire, a câte 2 zile fiecare, în luna iunie 2017.
Institutul de Reforme Penale anunță concurs de selectare a unui agent economic din mun. Chişinău pentru prestarea serviciilor de organizare şi desfăşurare a 3 ateliere de instruire, a câte 2 zile fiecare, în luna iunie 2017
Institutul de Reforme Penale (IRP) anunță tender pentru selectarea unei companii de prestare a serviciilor de printare a manualului “Program de prevenire a delicvenţei juvenile” cu machetare şi redactare în română, în nr. de 200 exemplare.
Institutul de Reforme Penale anunță concurs de selectare a unei companii de prestare a serviciilor de printare a manualului “Program de prevenire a delicvenţei juvenile” cu machetare şi redactare în română
Institutul de Reforme Penale (IRP) este o organizație non-guvernamentală, misiunea căreia este de a contribui la respectarea drepturilor omului în Republica Moldova prin reformarea sistemului de justiție penală și susținerea inițiativelor comunitare.
TERMEN EXTINS: Institutul de Reforme Penale anunță concurs de selectare a unei persoane fizice sau juridice pentru prestarea serviciilor de traducere a documentelor cu caracter juridic: Română-Rusă-Română
Institutul de Reforme Penale (IRP) este o organizație non-guvernamentală, misiunea căreia este de a contribui la respectarea drepturilor omului în Republica Moldova prin reformarea sistemului de justiție penală și susținerea inițiativelor comunitare.
În cadrul proiectului „Consolidarea mecanismului de prevenire şi dejudiciarizare a cauzelor penale cu implicarea copiilor sub vârsta răspunderii penale şi a celor în conflict cu legea”, implementat de către Institutul de Reforme Penale, cu susţinerea financiară a UNICEF Moldova, IRP anunță concurs de achiziție a serviciilor de traducere a documentelor elaborate în cadrul proiectului.
Institutul de Reforme Penale anunță concurs de selectare a unei persoane fizice sau juridice pentru prestarea serviciilor de traducere a documentelor cu caracter juridic: Română-Rusă-Română
Institutul de Reforme Penale (în continuare IRP) este o organizație nonguvernamentală, fondată în anul 2001 a cărei misiune este de a contribui la respectarea drepturilor omului în Republica Moldova prin reformarea sistemului de justiție penală și susținerea inițiativelor comunitare.
În luna decembrie 2016 IRP a demarat un nou proiect în parteneriat cu Fundația Soros Moldova, care vine să ofere un suport pentru reconceptualizarea resurselor informaţionale utilizate de para-jurişti.
Institutul de Reforme Penale anunță concurs de selectare a unei companii pentru prestarea serviciilor de redactare stilistică, machetare şi creare versiunii electronice PDF a unui set de manuale dedicate para-juriştilor
Institutul de Reforme Penale (în continuare IRP) este o organizație nonguvernamentală, fondată în anul 2001 a cărei misiune este de a contribui la respectarea drepturilor omului în Republica Moldova prin reformarea sistemului de justiție penală și susținerea inițiativelor comunitare.
În luna decembrie 2016 IRP a demarat un nou proiect în parteneriat cu Fundația Soros Moldova, care vine să ofere un suport pentru reconceptualizarea resurselor informaţionale utilizate de para-jurişti.
Institutul de Reforme Penale anunță concurs de selectare a unei companii pentru prestarea serviciilor de digitalizare a unui set de manuale dedicate para-juriştilor: elaborarea platformelor iOS şi Android
IRP selectează formatori pentru instruirea unui grup mixt de speciliști (polițiști, asistenți sociali, consilieri de probațiune și psihologi din cadrul SAP) privind prevenirea delincvenței juvenilePrevenirea delincvenţei juvenile constituie o componentă a politicii publice situată la confluenţa dintre sfera educaţiei, socialului şi a justiţiei. În acest sens, Institutul de Reforme Penale, în parteneriat și cu suportul UNICEF Moldova și a Inspectoratului General de Poliție își propune instruirea unui grup mixt de speciliști (polițiști, asistenți sociali, consilieri de probațiune și psihologi din cadrul SAP) privind prevenire a delincvenței juvenile în Republica Moldova.