CNAJGS și IRP anunță concurs privind selectarea unui expert pentru elaborarea Curriculumului de instruire a avocaţilor care acordă  asistenţă juridică garantată de statConsiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat (CNAJGS) în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale (IRP) și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului, inițiază un proiect a cărui scop este de a îmbunătăți calitatea asistenței juridice calificate garantate de stat prestate de avocați persoanelor cu dezabilități intelectuale şi psiho-sociale.
CNAJGS și IRP anunță concurs privind selectarea unui expert pentru elaborarea Instrumentelor de evaluare a calităţii asistenţei juridice garantate de statConsiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat (CNAJGS) în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale (IRP) și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului, inițiază un proiect a cărui scop este de a îmbunătăți calitatea asistenței juridice calificate garantate de stat prestate de avocați persoanelor cu dezabilități intelectuale şi psiho-sociale.
IRP anunță concurs privind selectarea  unui agent economic în vederea prestării serviciilor de organizare de seminare în or. Chișinău.Institutul de Reforme Penale (IRP) anunță concurs privind selectarea serviciilor de organizare de seminare.
TERMEN EXTINS:IRP anunță concurs privind selectarea  unui agent economic în vederea prestării serviciilor poligrafice si procurare de echipamentInstitutul de Reforme Penale (IRP) selectează servicii poligrafice si procurare de echipament.
TERMEN EXTINS: CNA, OAP și IRP anunță concurs privind selectarea serviciilor de elaborare a unui spot grafic pentru promovarea mecanismului de protecție a drepturilor avertizorilor de integritateCentrul Național Anticorupție (CNA), Oficiul Avocatului Poporului (OAP) în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale (IRP) și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului, inițiază un proiect prin care își propun să realizeze un spot grafic prin intermediul căruia să informeze entitățile publice și agenții publici cu privire la mecanismul de protecție a drepturilor avertizorilor de integritate, astfel încât acestea/aceștia să cunoască, să implementeze și să respecte toate reglementările prevăzute de legislația în vigoare în acest scop.
TERMEN EXTINS:CPEDAE și IRP anunță concurs privind selectarea unui consultant/consultantă  pentru elaborare design-ului cursului e-învățareConsiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității (CPEDAE) în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale (IRP) și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului, inițiază un proiect a cărui scop este să elaboreze design-ului cursului e-învățare care va permite instruirea on-line a tuturor celor interesați să se documenteze în domeniul egalității și nediscriminării.
TERMEN EXTINS: OAP și IRP anunță concurs privind selectarea unei companii sociologice/instituții pentru realizarea unui studiu privind evaluarea cantitativă și calitativă a situației privind drepturile omului în Republica MoldovaOficiul Avocatului Poporului în parteneriat cu IRP și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului, inițiază un proiect a cărui scop este evaluarea cantitativă și calitativă a situației privind asigurarea drepturilor omului în țară, inclusiv în dinamică (evaluarea precedentă de acest gen a avut loc în 2016).
IRP anunță concurs privind selectarea  unui agent economic în vederea prestării serviciilor poligrafice si procurare de echipamentInstitutul de Reforme Penale (IRP) selectează servicii poligrafice si procurare de echipament.
Irp anunță concurs privind selectarea unui/unei traducător/traducătoare în vederea traducerii materialelor din limba română in limba rusăInstitutul de Reforme Penale (IRP) anunță concurs privind selectarea serviciilor de traducere a meterialelor: română-rusă-română
IRP anunță concurs  privind selectarea  unui agent economic în vederea prestării serviciilor editoriale şi tipografice
Institutul de Reforme Penale (IRP) solicită servicii editoriale şi tipografice.