CPEDAE și IRP anunță concurs privind selectarea unui consultant/consultantă  pentru elaborare design-ului cursului e-învățareConsiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității (CPEDAE) în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale (IRP) și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului, inițiază un proiect a cărui scop este să elaboreze design-ului cursului e-învățare care va permite instruirea on-line a tuturor celor interesați să se documenteze în domeniul egalității și nediscriminării.
CPEDAE și IRP anunță concurs pentru selectarea Serviciilor de elaborare a  unui spot video  privind procesul de revendicare a dreptului la nediscriminare în fața ConsiliuluiConsiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității (CPEDAE) în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale (IRP) și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului, inițiază un proiect a cărui scop este să realizeze un spot video prin care să fie evidențiată problema identificată, și anume discriminarea persoanelor din mediul rural, dar și măsurile de revendicare a dreptului încălcat.
OAP și IRP anunță concurs privind selectarea unei companii sociologice/instituții pentru realizarea unui studiu privind evaluarea cantitativă și calitativă a situației privind drepturile omului în Republica MoldovaOficiul Avocatului Poporului în parteneriat cu IRP și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului, inițiază un proiect a cărui scop este evaluarea cantitativă și calitativă a situației privind asigurarea drepturilor omului în țară, inclusiv în dinamică (evaluarea precedentă de acest gen a avut loc în 2016).
IRP anunță concurs privind selectarea unui agent economic în vederea prestării serviciilor tipograficeInstitutul de Reforme Penale (IRP) anunță concurs privind selectarea serviciilor tipografice.
TERMEN EXTINS:OAP și IRP anunță concurs privind selectarea unui expert pentru elaborarea caietului de sarcini privind elaborarea paginii web a Oficiului Avocatului Poporului (www.ombudsman.md)Oficiul Avocatului Poporului în parteneriat cu IRP și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului, inițiază un proiect a cărui scop este de a elabora o nouă pagină web a instituției.
CPEDAE și IRP anunță concurs privind selectarea unui specialist/ unei specialiste în vederea verificării textului Legii cu privire la asigurarea egalității adaptat după metoda ușor de citit și ușor de înțeles (Proofreading)Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității (CPEDAE) împreună cu Institutul de Reforme Penale (IRP) și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului, inițiază un proiect a cărui scop este de a facilita accesul persoanelor cu dizabilități intelectuale la informația privind mecanismul național de protecție împotriva discriminării, prin transpunerea Legii cu privire la asigurarea egalității în format ușor de citit și de înțeles.
CPEDAE și IRP anunță concurs privind selectarea unui/unei specialist/specialista pentru elaborarea și potrivirea imaginilor care vor însoți textul adaptat al Legii cu privire la asigurarea egalitățiiConsiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității (CPEDAE) împreună cu Institutul de Reforme Penale (IRP) și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului, inițiază un proiect a cărui scop este să crească gradul de accesibilitate a informației privind mecanismul național de protecție împotriva discriminării, pentru persoanele cu dizabilități.
Atingerea acestui scop va conduce la crearea de noi opțiuni de comunicare, de interacțiune și lucru cu persoanele cu dizabilități intelectuale.
CNA, OAP și IRP anunță concurs privind selectarea serviciilor de elaborare a unui spot grafic pentru promovarea mecanismului de protecție a drepturilor avertizorilor de integritateCentrul Național Anticorupție (CNA), Oficiul Avocatului Poporului (OAP) în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale (IRP) și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului, inițiază un proiect prin care își propun să realizeze un spot grafic prin intermediul căruia să informeze entitățile publice și agenții publici cu privire la mecanismul de protecție a drepturilor avertizorilor de integritate, astfel încât acestea/aceștia să cunoască, să implementeze și să respecte toate reglementările prevăzute de legislația în vigoare în acest scop.
TERMEN EXTINS:DIP și IRP anunță concurs privind selectarea unui consultant național pentru creșterea eficienței intervențiilor de specialitate desfășurate pe durata executării pedepselor penale.Departamentul Instituțiilor Penitenciare al Ministerului Justiției în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului, inițiază un proiect a cărui scop este creșterea eficienței intervențiilor de specialitate desfășurate pe durata executării pedepselor penale.
Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității (CPEDAE) în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale (IRP) și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului, inițiază un proiect a cărui scop este de a facilita accesul persoanelor cu dizabilități vizuale la informația privind mecanismul național de protecție împotriva discriminării, prin redarea în variantă sonoră bilingvă a ghidului petiționarului.
TERMEN EXTINS: CPEDAE și IRP anunță concurs privind contractarea serviciilor de înregistrare audio