TERMEN EXTINS: CPEDAE și IRP anunță concurs privind selectarea serviciilor de elaborare și difuzare a unui spot video privind procesul de revendicare a dreptului la nediscriminare în fața ConsiliuluiConsiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității (CPEDAE) în parteneriat cu IRP și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului, inițiază un proiect a cărui scop este să realizeze un spot video prin care să fie evidențiată problema identificată, și anume discriminarea persoanelor din mediul rural, dar și măsurile de revendicare a dreptului încălcat.
TERMEN EXTINS:MECC împreună cu IRP anunță concurs privind selectarea unui grup de 3 experți pentru elaborarea şi implementarea unui studiu privind asigurarea dreptului la o educație de calitate în cadrul învățământului profesional tehnicMinisterul Educației, Culturii și Cercetării (MECC) în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale (IRP) și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului, inițiază un proiect care își propune drept scop investigarea situației la nivel de instituții ale învățământului profesional tehnic (în continuare ÎPT) și colectarea materialului factologic și statistic privind problema legată de asigurarea dreptului la o educație de calitate în cadrul ÎPT pentru elevii cu cerințe educaționale speciale (în continuare ”CES”) și din categoriile social defavorizate.
Centrul Național Anticorupție (CNA), Oficiul Avocatului Poporului (OAP) în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale (IRP) și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului, inițiază un proiect a cărui scop este consolidarea mecanismului de asigurare a protecţiei avertizorilor de integritate de către CNA şi OAP prin elaborarea unei proceduri de comunicare a avertizărilor de integritate eficiente.
TERMEN EXTINS: CNA, OAP şi IRP anunță concurs privind selectarea unui expert pentru elaborarea Metodologiei de asigurare a respectării drepturilor avertizorilor de integritate
OAP și IRP anunță concurs privind selectarea unui expert pentru elaborarea caietului de sarcini privind elaborarea paginii web a Oficiului Avocatului Poporului (www.ombudsman.md)Oficiul Avocatului Poporului în parteneriat cu IRP și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului, inițiază un proiect a cărui scop este de a elabora o nouă pagină web a instituției.
TERMEN EXTINS: CPEDAE împreună cu IRP anunță concurs de selectare a unui specialist/specialistă în vederea elaborării pliantelor cu informație relevantă despre CPEDAEConsiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității (CPEDAE) în parteneriat cu IRP și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului, inițiază un proiect a cărui scop este consolidarea prezenței Consiliului în teritoriu prin realizarea unei companii de informare.
TERMEN EXTINS:CNAJGS și IRP anunță concurs pentru selectarea a doi experți pentru elaborarea Standardelor de calitate ale activității avocaților pe cauzele cu implicarea persoanelor cu dizabilități mintale și vor instrui avocați în cadrul a două seminareConsiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat (CNAJGS) în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale (IRP) și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului, inițiază un proiect a cărui scop este îmbunătățirea calității prestate persoanelor cu dizabilități mintale de către avocații care acordă asistență juridică garantată de stat prin înserarea minimumului de acțiuni necesare a fi întreprinse în cadrul reprezentării intereselor persoanelor cu dizabilități mintale.
DIP și IRP anunță concurs privind selectarea unui consultant național pentru creșterea eficienței intervențiilor de specialitate desfășurate pe durata executării pedepselor penale.Departamentul Instituțiilor Penitenciare al Ministerului Justiției în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului, inițiază un proiect a cărui scop este creșterea eficienței intervențiilor de specialitate desfășurate pe durata executării pedepselor penale.
Centrul Național Anticorupție (CNA), Oficiul Avocatului Poporului (OAP) în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale (IRP) și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului, inițiază un proiect a cărui scop este consolidarea mecanismului de asigurare a protecţiei avertizorilor de integritate de către CNA şi OAP prin elaborarea unei proceduri de comunicare a avertizărilor de integritate eficiente.
CNA, OAP şi IRP anunță concurs privind selectarea unui expert pentru elaborarea Metodologiei de asigurare a respectării drepturilor avertizorilor de integritate
Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității (CPEDAE) în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale (IRP) și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului, inițiază un proiect a cărui scop este de a facilita accesul persoanelor cu dizabilități vizuale la informația privind mecanismul național de protecție împotriva discriminării, prin redarea în variantă sonoră bilingvă a ghidului petiționarului.
CPEDAE și IRP anunță concurs privind contractarea serviciilor de înregistrare audio
CPEDAE și IRP anunță concurs privind Contractarea serviciilor de transcriere și tipărire a textului în BrailleConsiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității (CPEDAE) în perteneriat cu Institutul de Reforme Penale (IRP) și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului, inițiază un proiect a cărui scop este de a facilita accesul persoanelor cu dizabilități vizuale la informația privind mecanismul național de protecție împotriva discriminării, prin transcrierea ghidului petiționarului în Braille, document care cuprinde această informație.