Institutul Naţional al Justiţiei (INJ) în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale (IRP) şi cu sprijinul Programului de finanţare a iniţiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului, inițiază un proiect a cărui scop este consolidarea capacităţilor tehnice ale instituţiilor naţionale pentru promovarea şi protecţia drepturilor omului.
INJ și IRP anunță concurs de selectare a unui expert în vederea completării şi definitivării unui ghid pentru judecători şi procurori de intervievare a persoanelor cu deficienţe psihosociale şi/sau intelectuale
Institutul Naţional al Justiţiei (INJ) în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale (IRP) și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului inițiază un proiect în cadrul căruia se urmăreşte crearea condiţiilor fizice adecvate pentru formarea abilităţilor de intervievare a persoanelor cu dizabilități mintale și psihosociale.
INJ şi IRP anunţă tender privind procurarea echipamentului pentru camera de audieri a persoanelor cu dizabilități mintale și psihosociale
Institutul de Reforme Penale anunță concurs de selectare a unei companii de prestare a serviciilor de redactare în l. română, machetare, editare si printare a ghidului privind elucidarea instrumentelor și metodologiei de lucru cu copii sub vârsta răspunderii penale și cei în conflict cu legea pentru psihologi școlari, psihologi din cadrul serviciului de asistență psihopedagogică și consilieri de probațiune în nr. de 200 de exemplare.
IRP anunță concurs de selectare a unei companii de prestare a serviciilor de redactare în l. română, machetare, editare și printare
Obiectului procedurii de procurare îl reprezintă serviciile de editoriale şi tipografice, după cum urmează:
CPEDAE şi IRP anunţă concurs de selectare a unui agent economic în vederea prestării serviciilor editoriale şi tipografice
Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității (CPEDAE) în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale (IRP) și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului, inițiază un proiect a cărui scop este de a crește șansele de de angajare a persoanelor care se află în căutarea unui loc de muncă. Conceptul proiectului presupune crearea unor instrumente novatoare în activitatea de prevenire a discriminării în procesul de angajare, în special prin crearea unei aplicații online de pre-evaluare a anunțurilor de angajare prin care fiecare angajator să-și poată evalua conținutul anunțului, din perspectiva Legii cu privire la asigurarea egalității.
TERMEN EXTINS: CPEDAE şi IRP anunţă concurs de selectare a unui specialist pentru dezvoltarea aplicației „AdvertVerifier”
Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității (CPEDAE) în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale (IRP) și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului, inițiază un proiect a cărui scop este de a crește șansele de de angajare a persoanelor care se află în căutarea unui loc de muncă. Conceptul proiectului presupune crearea unor instrumente novatoare în activitatea de prevenire a discriminării în procesul de angajare, în special prin crearea unei aplicații online de pre-evaluare a anunțurilor de angajare prin care fiecare angajator să-și poată evalua conținutul anunțului, din perspectiva Legii cu privire la asigurarea egalității.
CPEDAE şi IRP anunţă concurs de selectare a unui specialist pentru dezvoltarea aplicației „AdvertVerifier”
Obiectului procedurii de procurare îl reprezintă achiziționarea unui set de 95 sticuri de memorie USB cu capacitatea 16 GB.
Institutul de Reforme Penale anunță tender privind procurarea unui set de 95 stickuri de memorie USB
Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității (CPEDAE) în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale (IRP) și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului, inițiază un proiect a cărui scop este de a elabora un ghid care să prezinte un șir de recomandări în vederea evitării formulărilor și/sau criteriilor care exclud sau favorizează nejustificat anumite categorii de persoane, precum și recomandări privind stabilirea cerințelor profesionale, în dependență de natura și specificul activității. Recomandările trebuie să fie temeinice, clare, pertinente, realiste și eficiente.
TERMEN EXTINS: CPEDAE şi IRP anunţă concurs de selectare a unui expert în vederea elaborării ghidului practic pentru angajatorii din sectorul privat la întocmirea anunțurilor de angajare
Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității (CPEDAE) în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale (IRP) și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului, inițiază un proiect a cărui scop este de a elabora un ghid care să prezinte un șir de recomandări în vederea evitării formulărilor și/sau criteriilor care exclud sau favorizează nejustificat anumite categorii de persoane, precum și recomandări privind stabilirea cerințelor profesionale, în dependență de natura și specificul activității.
CPEDAE şi IRP anunţă concurs de selectare a unui expert în vederea elaborării ghidului practic pentru angajatorii din sectorul privat la întocmirea anunțurilor de angajare
Institutul Naţional al Justiţiei (INJ) în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale (IRP) și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului inițiază un proiect a cărui scop constă în consolidarea capacităţilor de a furniza o formare, care să dezvolte competențele şi abilitățile profesioniștilor actuali şi viitori pentru audierea corespunzătoare a persoanelor cu dizabilități mintale şi psiho-sociale.
INJ şi IRP anunţă concurs de selectare a unui agent economic în vederea prestării serviciilor de organizare de seminare