MECC împreună cu IRP anunță concurs privind selectarea unui grup de 3 experți pentru elaborarea şi implementarea unui studiu privind asigurarea dreptului la o educație de calitate în cadrul învățământului profesional tehnicMinisterul Educației, Culturii și Cercetării (MECC) în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale (IRP) și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului, inițiază un proiect care își propune drept scop investigarea situației la nivel de instituții ale învățământului profesional tehnic (în continuare ÎPT) și colectarea materialului factologic și statistic privind problema legată de asigurarea dreptului la o educație de calitate în cadrul ÎPT pentru elevii cu cerințe educaționale speciale (în continuare ”CES”) și din categoriile social defavorizate.
TERMEN EXTINS: CPEDAE şi IRP anunţă concurs de selectare a  unui lot de specialiști/specialiste în vederea adaptării textului Legii cu privire la asigurarea egalității după metoda ușor de citit și ușor de înțelesConsiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității (CPEDAE) în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale (IRP) și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului, inițiază un proiect a cărui scop este de a facilita accesul persoanelor cu dizabilități intelectuale la informația privind mecanismul național de protecție împotriva discriminării, prin transpunerea Legii cu privire la asigurarea egalității în format ușor de citit și de înțeles.
CPEDAE și IRP anunță concurs privind selectarea serviciilor de elaborare și difuzare a  unui spot video  privind procesul de revendicare a dreptului la nediscriminare în fața ConsiliuluiConsiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității (CPEDAE) în parteneriat cu IRP și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului, inițiază un proiect a cărui scop este să realizeze un spot video prin care să fie evidențiată problema identificată, și anume discriminarea persoanelor din mediul rural, dar și măsurile de revendicare a dreptului încălcat.
CPEDAE împreună cu IRP anunță concurs de selectare a unui specialist/specialistă în vederea elaborării pliantelor cu informație relevantă despre CPEDAEConsiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității (CPEDAE) în parteneriat cu IRP și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului, inițiază un proiect a cărui scop este consolidarea prezenței Consiliului în teritoriu prin realizarea unei companii de informare.
CNAJGS și IRP anunță concurs pentru selectarea a doi experți pentru elaborarea Standardelor de calitate ale activității avocaților pe cauzele cu implicarea persoanelor cu dizabilități mintale și vor instrui avocați  în cadrul a două seminare de instruireConsiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat (CNAJGS) în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale (IRP) și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului, inițiază un proiect a cărui scop este îmbunătățirea calității prestate persoanelor cu dizabilități mintale de către avocații care acordă asistență juridică garantată de stat prin înserarea minimumului de acțiuni necesare a fi întreprinse în cadrul reprezentării intereselor persoanelor cu dizabilități mintale.
CNAJGS şi IRP anunță concurs privind selectarea unui consultant care va asigura circuitul informațional dintre subiectele implicate în realizarea activităților proiectului și sensibilizarea populațieiConsiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat (CNAJGS) în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale (IRP) și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului, inițiază un proiect a cărui scop este îmbunătățirea calității asistenței juridice calificate garantate de stat prestate persoanelor cu dizabilități mintale.
OT Chișinău al CNAJGS și IRP anunță concurs privind selectarea unui expert/ă pentru revizuirea cadrului normativ existent în scopul modificării actelor utilizate în cadrul sistemului de asistență juridică garantată de statTeritorial Chișinău (OT Chișinău) al Consiliului Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat (CNAJGS) în parteneriat cu IRP și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului, inițiază un proiect a cărui scop este modificarea setului de acte utilizate în procesul de acordare a ajgs care va contribui la eficientizarea procesului de acordare a asistenței juridice garantate de stat din partea avocaților.
OT Chișinău al CNAJGS și IRP anunță concurs privind selectarea unui expert pentru optimizarea sistemului informațional de evidență a datelor statistice al Consiliului Național pentru Asistență Juridică Garantată de StatOficiul Teritorial Chișinău (OT Chișinău) al Consiliului Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat (CNAJGS) în parteneriat cu IRP și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului, inițiază un proiect a cărui scop este operarea modificărilor în sistemul operațional de evidență a datelor statistice care va contribui la eficientizarea procesului de acordare a asistenței juridice garantate de stat din partea avocaților, bazată în primul rând pe operativitatea avocaților în procesul de interacțiune cu beneficiarii, cât și sporirea calității serviciilor prestate de către avocați.
CPEDAE şi IRP anunţă concurs de selectare a  unui lot de specialiști/specialiste în vederea adaptării textului Legii cu privire la asigurarea egalității după metoda ușor de citit și ușor de înțelesConsiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității (CPEDAE) în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale (IRP) și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului, inițiază un proiect a cărui scop este de a facilita accesul persoanelor cu dizabilități intelectuale la informația privind mecanismul național de protecție împotriva discriminării, prin transpunerea Legii cu privire la asigurarea egalității în format ușor de citit și de înțeles.
Institutul de Reforme Penale (IRP) împreună cu Oficiul Avocatului Poporului (OAP) și în parteneriat cu Oficiul Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului (OHCHR), cu sprijinul Fondului Special al Protocolului Opțional la Convenția ONU pentru prevenirea torturii (Special Fund OP CAT) vor contribui la creșterea vizibilității activităților Consiliului pentru Prevenirea Torturii (CpPT) în cadrul proiectului ”Consiliul pentru Prevenirea Torturii (CpPT) – instituție colegială cheie în sistemul de prevenire a torturii și altor rele tratamente în Moldova”. Proiect ce urmează a fi implementat în perioada ianuarie 2018 – iunie 2018.

TERMEN EXTINS:Concurs de selectare a unei companii de prestare a serviciilor de redactare machetare, editare și printare a 2 publicații