Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității (CPEDAE) în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale (IRP) și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului, inițiază un proiect a cărui scop este elaborarea unei metodologii care să stabilească și să detalieze obiectivele și etapele de pregătire a unui document care să conțină recomandări (propuneri) de ordin general din perspectiva egalității și nediscriminării.
TERMEN EXTINS: CPEDAE şi IRP anunţă concurs de selectare a unui expert în vederea elaborării Metodologiei privind formularea recomandărilor de ordin general în vederea prevenirii manifestărilor discriminatorii
Institutul Naţional al Justiţiei (INJ) în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale (IRP) și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului, inițiază un proiect a cărui scop este evaluarea necesităților existente ale procurorilor şi judecătorilor în formarea abilităţilor vis-a-vis de persoanele cu dizabilităţi psihosociale şi/sau intelectuale şi elaborarea unui ghid metodologic pentru judecători şi procurori de intervievare a persoanelor cu deficienţe psihosociale şi/sau intelectuale.
TERMEN EXTINS: INJ şi IRP anunţă concurs de selectare a unui expert în vederea elaborării unei cercetări şi a unui ghid pentru judecători şi procurori de intervievare a persoanelor cu deficienţe psihosociale şi/sau intelectuale
Institutul Naţional al Justiţiei (INJ) în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale (IRP) și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului, inițiază un proiect a cărui scop este consolidarea capacităţilor de a furniza o formare care să dezvolte competenţele şi abilităţile profesioniştilor actuali şi viitori necesare audierii corespunzătoare a persoanelor cu dizabilităţi mintale şi psiho-sociale.
TERMEN EXTINS: INJ şi IRP anunţă concurs de selectare a unui expert în vederea elaborării conceptului unui curs de formare formatori, a agendei şi materialelor educaţionale ale acestuia, precum şi moderarea cursului în calitate de formator
Curtea Constituțională a Republicii Moldova, în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale (IRP) și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului, inițiază un proiect a cărui scop este eficientizarea activității avocaților în domeniul protecției drepturilor și libertăților fundamentale ale justițiabililor prin intermediul utilizării instrumentului excepției de neconstituționalitate.
TERMEN EXTINS: Curtea Constituțională a Republicii Moldova şi IRP anunţă concurs de selectare a unui grup de 2 Experţi/formatori în domeniul excepției de neconstituționalitate
Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității (CPEDAE) în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale (IRP) și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului, inițiază un proiect a cărui scop este elaborarea unei metodologii care să stabilească și să detalieze obiectivele și etapele de pregătire a unui document care să conțină recomandări (propuneri) de ordin general din perspectiva egalității și nediscriminării.
CPEDAE şi IRP anunţă concurs de selectare a unui expert în vederea elaborării Metodologiei privind formularea recomandărilor de ordin general în vederea prevenirii manifestărilor discriminatorii
Institutul Naţional al Justiţiei (INJ) în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale (IRP) și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului, inițiază un proiect a cărui scop este consolidarea capacităţilor de a furniza o formare care să dezvolte competenţele şi abilităţile profesioniştilor actuali şi viitori necesare audierii corespunzătoare a persoanelor cu dizabilităţi mintale şi psiho-sociale.
INJ şi IRP anunţă concurs de selectare a unui expert în vederea elaborării conceptului unui curs de formare formatori, a agendei şi materialelor educaţionale ale acestuia, precum şi moderarea cursului în calitate de formator
Institutul Naţional al Justiţiei (INJ) în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale (IRP) și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului, inițiază un proiect a cărui scop este evaluarea necesităților existente ale procurorilor şi judecătorilor în formarea abilităţilor vis-a-vis de persoanele cu dizabilităţi psihosociale şi/sau intelectuale şi elaborarea unui ghid metodologic pentru judecători şi procurori de intervievare a persoanelor cu deficienţe psihosociale şi/sau intelectuale.
Institutul Naţional al Justiţiei (INJ) şi IRP anunţă concurs de selectare a unui expert în vederea elaborării unei cercetări şi a unui ghid pentru judecători şi procurori de intervievare a persoanelor cu deficienţe psihosociale şi/sau intelectuale
Oficiul Avocatului Poporului (OAP) în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale (IRP) și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului inițiază un proiect a cărui scop este a îmbunătăți respectarea drepturilor omului prin sporirea competenței angajaților Oficiului Avocatului Poporului de promovare prin activități de informare și instruire în domeniul drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, în rîndul angajaților instituțiilor publice și populație.
Oficiul Avocatului Poporului (OAP) şi IRP anunţă concurs de selectare a doi experți în vederea elaborării metodologiei şi consolidării capacităților de formare/informare a angajaţilor OAP
Curtea Constituțională a Republicii Moldova, în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale (IRP) și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului, inițiază un proiect a cărui scop este eficientizarea activității avocaților în domeniul protecției drepturilor și libertăților fundamentale ale justițiabililor prin intermediul utilizării instrumentului excepției de neconstituționalitate.
Curtea Constituțională a Republicii Moldova şi IRP anunţă concurs de selectare a unui grup de 2 Experţi/formatori în domeniul excepției de neconstituționalitate
Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității (CPEDAE) în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale (IRP) și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului inițiază un proiect a cărui scop este a identifica principalele manifestări discriminatorii care apar în anunțurile de angajare, precum și principalele formulări utilizate care dezavantajează anumite categorii de persoane.

CPEDAE şi IRP anunţă concurs de selectare a unui expert în vederea elaborării studiului privind tendințele discriminatorii prezente în anunțurile de angajare din sectorul privat