Institutul de Reforme Penale (IRP) împreună cu Oficiul Avocatului Poporului (OAP) și în parteneriat cu Oficiul Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului (OHCHR), cu sprijinul Fondului Special al Protocolului Opțional la Convenția ONU pentru prevenirea torturii (Special Fund OP CAT) vor contribui la creșterea vizibilității activităților Consiliului pentru Prevenirea Torturii (CpPT) în cadrul proiectului ”Consiliul pentru Prevenirea Torturii (CpPT) – instituție colegială cheie în sistemul de prevenire a torturii și altor rele tratamente în Moldova”. Proiect ce urmează a fi implementat în perioada ianuarie 2018 – iunie 2018.
TERMEN EXTINS: IRP contracteaza un/o Consultant/a privind elaborarea Strategiei de promovare a Consiliului pentru Prevenirea Torturii (CpPT).
Institutul de Reforme Penale (IRP) împreună cu Oficiul Avocatului Poporului (OAP) și în parteneriat cu Oficiul Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului (OHCHR), cu sprijinul Fondului Special al Protocolului Opțional la Convenția ONU pentru prevenirea torturii (Special Fund OP CAT) vor contribui la creșterea vizibilității activităților Consiliului pentru Prevenirea Torturii (CpPT) în cadrul proiectului ”Consiliul pentru Prevenirea Torturii (CpPT) – instituție colegială cheie în sistemul de prevenire a torturii și altor rele tratamente în Moldova”. Proiect ce urmează a fi implementat în perioada ianuarie 2018 – iunie 2018.

Concurs de selectare a unei companii de prestare a serviciilor de redactare machetare, editare și printare a 2 publicații
Institutul de Reforme Penale (IRP) împreună cu Oficiul Avocatului Poporului (OAP) și în parteneriat cu Oficiul Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului (OHCHR), cu sprijinul Fondului Special al Protocolului Opțional la Convenția ONU pentru prevenirea torturii (Special Fund OP CAT) vor contribui la creșterea vizibilității activităților Consiliului pentru Prevenirea Torturii (CpPT) în cadrul proiectului ”Consiliul pentru Prevenirea Torturii (CpPT) – instituție colegială cheie în sistemul de prevenire a torturii și altor rele tratamente în Moldova”. Proiect ce urmează a fi implementat în perioada ianuarie 2018 – iunie 2018.
Contractarea unui/ei Consultant/e privind elaborarea Strategiei de promovare a Consiliului pentru Prevenirea Torturii (CpPT).
Institutul Naţional al Justiţiei (INJ) şi Institutul de Reforme Penale (IRP) cu sprijinul Programului de finanţare a iniţiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului, inițiază un proiect a cărui scop este înlăturarea stereotipurilor și prejudecăților care perpetuează ideile de inferioritate a persoanelor cu dizabilități psihosociale și/sau intelectuale.
INJ și IRP anunță concurs privind selectarea unui expert în vederea elaborării unui capitol juridic pentru un ghid de intervievare a persoanelor cu deficienţe psihosociale şi/sau intelectuale, destinat judecătorilor şi procurorilor
Institutul Naţional al Justiţiei (INJ) în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale (IRP) şi cu sprijinul Programului de finanţare a iniţiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului, inițiază un proiect a cărui scop este consolidarea capacităţilor tehnice ale instituţiilor naţionale pentru promovarea şi protecţia drepturilor omului.
INJ și IRP anunță concurs de selectare a unui expert în vederea completării şi definitivării unui ghid pentru judecători şi procurori de intervievare a persoanelor cu deficienţe psihosociale şi/sau intelectuale
Institutul Naţional al Justiţiei (INJ) în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale (IRP) și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului inițiază un proiect în cadrul căruia se urmăreşte crearea condiţiilor fizice adecvate pentru formarea abilităţilor de intervievare a persoanelor cu dizabilități mintale și psihosociale.
INJ şi IRP anunţă tender privind procurarea echipamentului pentru camera de audieri a persoanelor cu dizabilități mintale și psihosociale
Institutul de Reforme Penale anunță concurs de selectare a unei companii de prestare a serviciilor de redactare în l. română, machetare, editare si printare a ghidului privind elucidarea instrumentelor și metodologiei de lucru cu copii sub vârsta răspunderii penale și cei în conflict cu legea pentru psihologi școlari, psihologi din cadrul serviciului de asistență psihopedagogică și consilieri de probațiune în nr. de 200 de exemplare.
IRP anunță concurs de selectare a unei companii de prestare a serviciilor de redactare în l. română, machetare, editare și printare
Obiectului procedurii de procurare îl reprezintă serviciile de editoriale şi tipografice, după cum urmează:
CPEDAE şi IRP anunţă concurs de selectare a unui agent economic în vederea prestării serviciilor editoriale şi tipografice
Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității (CPEDAE) în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale (IRP) și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului, inițiază un proiect a cărui scop este de a crește șansele de de angajare a persoanelor care se află în căutarea unui loc de muncă. Conceptul proiectului presupune crearea unor instrumente novatoare în activitatea de prevenire a discriminării în procesul de angajare, în special prin crearea unei aplicații online de pre-evaluare a anunțurilor de angajare prin care fiecare angajator să-și poată evalua conținutul anunțului, din perspectiva Legii cu privire la asigurarea egalității.
TERMEN EXTINS: CPEDAE şi IRP anunţă concurs de selectare a unui specialist pentru dezvoltarea aplicației „AdvertVerifier”
Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității (CPEDAE) în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale (IRP) și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului, inițiază un proiect a cărui scop este de a crește șansele de de angajare a persoanelor care se află în căutarea unui loc de muncă. Conceptul proiectului presupune crearea unor instrumente novatoare în activitatea de prevenire a discriminării în procesul de angajare, în special prin crearea unei aplicații online de pre-evaluare a anunțurilor de angajare prin care fiecare angajator să-și poată evalua conținutul anunțului, din perspectiva Legii cu privire la asigurarea egalității.
CPEDAE şi IRP anunţă concurs de selectare a unui specialist pentru dezvoltarea aplicației „AdvertVerifier”