Prezentare generală
REGULAMENTUL DE ACTIVITATE A ASOCIAȚIEI OBȘTEȘTI INSTITUTUL DE REFORME PENALE :
-Regulament.pdf [411,62 Kb] (descarcari: 85)
-Regulation.pdf [476,39 Kb] (descarcari: 34)


Regulamentul (Politica) Institutului de Reforme Penale (IRP) privind Protecția împotriva Exploatării și Abuzului Sexual (PEAS)

- Politica-EAS.pdf [698,62 Kb] (descarcari: 15)

Institutul de Reforme Penale (IRP) este o organizaţie nonguvernamentala, misiunea căreia este de a contribui la respectarea drepturilor omului în Republica Moldova prin reformarea sistemului de justiție penală și susținerea inițiativelor comunitare.
Domeniile de activitate sunt: promovarea instituţiilor noi în justiţia penală, implementarea alternativelor la detenţie, asistenţa reformei poliţiei, reformarea sistemului de executare a pedepselor privative de libertate şi pregătirea pentru liberare din detenţie, monitorizarea respectării drepturilor persoanelor în sistemul de justiţie penală etc. Asociaţia Obştească „Institutul de Reforme Penale” a fost constituita la 10 mai 2001, avînd denumirea de Centru pentru Asistenţa Reformei Penitenciare şi a fost reorganizata în IRP la 26 noiembrie 2002.
Obiectivele de baza

1. Sensibilizarea opiniei publice cu privire la reforma justiţiei penale în Republica Moldova.

• Informarea sistematică a opiniei publice pe întreg teritoriul RM cu privire la reforma justiţiei penale şi încurajarea participării comunitare;
• Promovarea şi sensibilizarea opinie publice privind respectarea drepturilor omului în procesul contravenţional;
• Fundamentarea ştiinţifică a reformei sistemului de justiţie penală;
• Promovarea parteneriatului dintre IRP şi instituţiile de stat în vederea reformării sistemului de justiţie penală.

2. Contribuirea la implementarea unui sistem funcţional de probaţiune şi muncă neremunerată în beneficiul comunităţii în RM.
• Monitorizarea implementării instituţiei probaţiunii şi a pedepselor comunitare;
• Eficientizarea activităţilor de probaţiune post sentenţială inclusiv penitenciară;
• Consolidarea capacităţilor administraţiei publice locale în asigurarea dimensiunii comunitare a sancţiunilor.

3. Dezvoltarea practicilor de mediere şi de asistenţă a victimelor.
• Cercetarea, formarea şi testarea practicilor de Justiţie Restaurativă;
• Instruiri specializate în vederea sporirii competenţelor profesionale ale mediatorilor în cauze penale;
• Monitorizarea implementării instituţiei medierii;
• Consolidarea Asociaţiei Mediatorilor din Republica Moldova.
• Pilotarea şi promovarea practicilor moderne de asistenţă şi conciliere a victimelor.

4. Contribuirea la reformarea sistemului de executare a pedepselor privative de libertate.

• Dezvoltarea programului de monitorizare a respectării drepturilor deţinuţilor;
• Fortificarea mecanismelor de informare şi garantare a drepturilor deţinuţilor;
• Sporirea capacităţii manageriale a administraţiei penitenciare în lucrul cu deţinuţii;
• Asistenţa juridică a migranţilor în detenţie.
5. Redimensionarea relaţiilor dintre comunitate şi poliţie.
• Promovarea principiilor şi valorilor poliţiei comunitare;
• Monitorizarea respectării drepturilor omului în locurile de arest poliţienesc;
• Monitorizarea aplicării sancţiunilor contravenţionale de către poliţie.

6. Dezvoltarea şi consolidarea bunelor practici în domeniul Justiţie Juvenile, bazate pe interesul superior al copilului.

• Promovarea serviciilor de asistenţă juridică, parajuridică şi psiho-socială care asigură interesul superior al copilului;
• Elaborarea standardelor de formarea iniţială şi continuă a specialiştilor din domeniul justiţiei juvenile;
• Desfăşurarea instruirilor participative specializate în domeniul justiţiei juvenile;
• Promovarea conceptului Instanţelor judecătoreşti specializate;
• Elaborarea şi dezvoltarea Strategiei de prevenire a delincvenţei juvenile;
• Crearea Centrelor de Reintegrare Socială a Minorilor.

7. Reintegrarea socială a persoanelor aflate în conflict cu legea prin desfăşurarea activităţilor de antreprenoriat social.
• Identificarea şi pilotarea căilor de antreprenoriat social;
• Crearea şi dezvoltarea Centrului de Asistenţă în Dezvoltarea Afacerilor (CCAD) pentru persoanele aflate în conflict cu legea.

8. Dezvoltarea organizaţională a Institutului de Reforme Penale şi a partenerilor săi.
• Instruirea continuă a angajaţilor IRP;
• Dezvoltarea marketingului serviciilor;
• Transformarea IRP în organizaţie umbrelă;
• Programul de voluntariat în cadrul IRP;
• Consolidarea capacităţilor partenerilor locali.