Igor DOLEA

Director IRP
Natalia MARDARI-GREBENCEA
Manageră de proiect
Victor ZAHARIA
Expert IRP
Iuliana COZMA
Asistentă de proiecte
Mihaela CIBOTARU
Responsabilă de comunicare şi Relații cu Publicul[/b]
Donator: Ambasada Suediei
Parteneri de implementare: PNUD Moldova, INVENTO
Durata: iulie 2020 - decembrie 2022

Obiective:
1.Sistem de expertiză judiciară consolidat cu procese digitalizate și capacități tehnice și administrative durabile
2.Capacități consolidate pentru realizarea coordonată a actului justiției și acces îmbunătățit la justiție pentru grupurile vulnerabile și marginalizate la nivel subnațional

Beneficiari
Patru OSC-urilor locale:
- Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA (Soroca),
- Femeia și copilul – Protecție și Sprijin (Criuleni),
- Agenția de Democrație Locală din Moldova (Cimișlia),
- Clinica Juridică Comrat.
Grupuri profesionale/ profesioniști/ste din sectorul justiției din raioanele pilot.
Actori din sectorul justiției la nivel național.
Societatea în general, în special persoane din grupuri vulnerabile și marginalizate.