Promovarea mecanismului de dejudiciarizare pentru copii în conflict cu legea
Donator: UNICEF Moldova
Partener: Ministerul Justiţiei; Ministerul Afacerilor Interne; Procuratura Generală; Departamentul de Probaţiune;Consiliul Superior al Magistraturii , Curtea Supremă de Justiţie
Perioada: Decembrie 2011- Aprilie 2012