Forumul regional privind justiţia pentru copii
Donator: ICCO UNICEF - Moldova
Partener: Consiliul Superior al Magistraturii; Procuratura Generală; Ministerul de Interne; Ministerul Justiţiei
Perioada: Mai - Septembrie 2005