Natalia MARDARI-GREBENCEA

Natalia MARDARI-GREBENCEA
Manageră de proiect
Atribuții în calitate de manager de proiect:
• Gestionarea proceselor de dezvoltare a organizației conform planului strategic IRP și contribuirea la îmbunătățirea continuu a politicilor și proceselor în cadrul organizației (inclusiv, asigurarea proceselor de monitorizare, evaluare și raportare în cadrul organizației);
• Reprezentarea organizației în raport cu instituțiile naționale guvernamentale/ neguvernamentale (locale/ naționale) și organizațiile internaționale;
• Asigurarea managementului/coordonarea proiectelor de care va fi responsabil/ă;
• Contribuirea la elaborarea notelor analitice în domeniul drepturilor omului/justiției (avize, politici publice, inițiative legislative etc);
• Contribuirea la scrierea de propuneri de proiecte pentru organizație, cu posibilitatea implicării ulterioare în gestionarea acestor proiecte;
• Alte atribuții prevăzute de politica de personal, convenite la etapa de angajare la nivel individual.

E-mail: natagrebencea@gmail.com