Iuliana COZMA

Iuliana COZMA
Asistentă de proiecte
Atribuţii:
• Asistenţa în vederea asigurării exercitării la timp a activităţilor planificate şi monitorizării procesului de îndeplinire
• Organizarea adecvată a activităţilor desfăşurate în cadrul organizaţiei, inclusiv cu invitarea participanţilor şi alte acţiuni necesare pentru buna desfăşurare a evenimentelor (seminare teritoriale, şedinţe la nivel naţional şi local, etc.)
• Asistarea echipei organizaţiei în procesul de ghidare a lucrului consultanţilor sau a experţilor contractaţi, la supravegherea desfăşurării activităţilor conform planului de lucru convenit
• Întocmirea documentelor necesare pentru desfăşurarea activităţilor din cadrul organizaţiei: contractele de angajare, scrisori etc.


E-mail: iulianaczm@gmail.com