Olesea BADIA

Olesea BADIA• Master în finanţe şi contabilitate;
• Gestionarea financiară pentru 40 de proiecte.


Atribuţii:
- organizează, controlează și răspunde de desfășurarea în mod eficient a activității financiar-contabile a organizației;
- asigură gestionarea în mod eficient a integrității patrimoniului organizației;
- asigură evidența contabilă;
- întocmește rapoarte financiare destinate diferitor tipuri de utilizatori.

E-mail: badia.olesea@gmail.com