Seminarul de Formare de formatori 15 -18 mai 2003

In cadrul programului de activitati de instruire privind munca comunitara, realizat de catre Institutul de Reforme Penale in colaborare cu Consiliul Superior al Magistraturii si Ministerul Justitiei al Republicii Moldova, a fost organizat Seminarul de Formare de Formatori privind aplicarea muncii comunitare.

Scopul seminarului a fost de a instrui un grup de persoane atit in ce priveste mecanismul de implementare a Muncii Comunitare, cit si de a le oferi cunostinte si dezvolta abilitati de predare. Aceste resurse umane inalt calificate vor putea activa in calitate de persoane resursa in cadrul sectoarelor unde se va aplica prioritar munca comunitara, dar si ca experti nationali in cadrul seminarelor ulterioare, organizate la extinderea pilotarii (inclusiv la nivel national), astfel optimizindu-se atit procesul de instruire in sensul cunoasterii situatiei locale, cit si cheltuielile necesare pentru participarea expertilor straini.

In cadrul seminarului au fost abordate tematici ce tineau de prezentarea experientei internationale de implementare a muncii comunitare, beneficiile pe care le prezinta aceasta masura de pedeapsa alternativa detentiei si mecanismul de functionare a acesteia, modul de interactiune si rolul diferitor parteneri implicati in implementarea muncii comunitare, sensibilizarea opiniei publice, au fost discutate conditiile necesare pentru implementarea cu succes a institutiei date de pedeapsa in Republica Moldova si a fost elaborat un plan de actiuni pentru viitor. Participantilor le-au fost prezentate unele criterii si linii directoare in modelarea seminarelor si cerintele pentru prezentari eficiente.

Cei prezenti au lucrat in sedinte plenare, dar si in cadrul grupurilor mici, unde au analizat studii de caz privind aplicarea muncii comunitare si au elaborat unele modele de seminare.

La seminar au participat 25 de persoane, preponderent judecatori si executori judiciari, dar si procurori, cadre din Ministerul Afacerilor Interne, lectori ai Universitatii de Stat din Moldova etc.

In calitate de traineri au fost invitati experti din tari in care implementarea Muncii Comunitare se desfasoara de mai mult timp si cu rezultate deosebite:
- Letonia - Adrija Kasakovska, judecator al Judecatoriei Tukums, si Janis Brintenieks, coordonator al Serviciului de munca comunitara din Saldus;
- Rominia – Larisa Dinica, Seful Serviciului de Reintegrare Sociala si Supraveghere de pe linga Tribunalul Dimbovita;
- Rusia – Fiodor Grusin si Vladimir Neciaev de la Academia Ruseasca pentru instruirea colaboratorilor organelor de drept, Riazan..