Politia comunitara - prioritate in reforma penala din R. Moldova

„Implementarea conceptului politiei comunitare” a fost tema primei sedinte a Grupului de Referinta IRP, din ianuarie curent.

Conceptul este unul din obiectivule primordiale in strategia de reformare a Ministerului Afacerilor Interne, fapt determinat de angajamentele Republicii Moldova fata de Uniunea Europeana.

Aceasta este necesar pentru expertizarea si sensibilizarea opiniei publice privind implementarea cu succes a conceptului de politie comunitara.

Igor Dolea, directorul IRP a mentionat ca in scopul activitatii eficiente si economisirii resurselor financiare se initiaza implementarea conceptului prin pilotare, pornind de la experienta punerii in practica altor institutii: munca in beneficiul comunitatii, probatiunea, medierea.

Potrivit lui, necesitatile populatiei trebuie sa fie puse la baza acestui concept. Aceste imperative pot fi identificate prin intermediul sondajelor de opinie si interviurilor in rindul locuitorilor comunitatilor unde urmeaza a fi implementate aceasta institutie.

In cadrul sedintei au mai fost discutate scopul si modalitatea implementarii elementelor politiei comunitare, precum si criteriile de identificare a sectoarelor de pilotare a acestui concept.

Participantii la lucrarile Grupului de Referinta IRP au conchis ca institutia Politiei Comunitare poate fi implementata pe etape cu pilotarea initiala in una sau câteva comunitati si extinderea ulterioara la nivel national. IRP va avea misiunea de a elabora un sistem independent de evaluare a performantelor politiei, cu ulterioara monitorizare prin intermediul Centrelor de Justitie Comunitara.

Politia comunitara este orientata spre eradicarea fenomenului crimelor si a dezordinii sociale prin crearea serviciilor politiei care ar implica aspecte traditionale de ocrotire a ordinii publice, precum si prevenirea, rezolvarea de probleme, atragerea comunitatii si a populatiei in calitate de paretener in scopul depistarii si redresarii eficiente a fenomenului infractional.