De ce a crescut criminalitatea în Republica Moldova ?

Potrivit datelor statistice, în primele 8 luni ale anului 2010 nivelul criminalităţii pe teritoriul Republicii Moldova se află în creştere cu 34,6 %.

Analizând situaţia criminogenă din Republică pentru primul semestru 2010, s-a constatat o dinamică neuniformă ce ţine de primirea, înregistrarea şi evidenţa sesizărilor şi altor informaţii despre infracţiuni, fenomen moştenit şi implementat adânc în conştiinţa angajaţilor MAI de către fosta conducere.

În vederea determinării problematicii şi depăşirii cauzelor şi condiţiilor care generează acest fenomen, consolidării eforturilor comune în acest scop, Procuratura Generală a preconizat pentru luna septembrie curent desfăşurarea şedinţelor comune cu participarea preşedinţilor raioanelor şi comisarilor de poliţie vizând conlucrarea cu organele de drept în prevenirea şi combaterea criminalităţii.

În acest context, la 21.09.2010, în mun.Bălţi, a fost convocată prima şedinţă, în cadrul cărei s-a făcut analiza cauzelor şi condiţiilor care au favorizat situaţia criminogenă în zona respectivă, relevarea formelor şi metodelor de combatere a acestui fenomen, precum şi aplicarea uniformă a legislaţiei penale şi procesual-penale de către toate organele de drept pe întregul teritoriu al Republicii Moldova.

Unii conducători ai organelor de forţă în cadrul şedinţei au invocat drept motiv de creştere a criminalităţii faptul că, anterior, conducerea MAI nu le permitea punerea la evidenţă a crimelor nedescoperite sau în care făptuitorii nu erau cunoscuţi, politică promovată zi de zi, an de an de către fosta conducere MAI.

Din acest motiv, anterior se constata un procent de descoperire a infracţiunilor de peste 99,9 %, ceia ce înseamnă că 100 din cele 100 infracţiuni comise în unitatea administrativ teritorială erau descoperite ori infractorul era identificat, ceea ce era de fapt departe de realitate, aceasta fiind doar o manipulare a cifrelor pentru a crea o imagine bună, artificială a activităţii organelor afacerilor interne la acest compartiment.

Astfel, s-a atestat faptul că, fiind condiţionate de conceptul vechi asupra acestui fenomen, pentru a crea o imagine bună la acest compartiment, infracţiunile se tăinuiau pur şi simplu.

Potrivit conceptului legal susţinut de conducerea organelor de drept la moment, conducătorii organelor de drept din teritoriu sunt orientaţi de a primi, înregistra şi examina toate sesizările şi alte informaţii despre infracţiuni parvenite de la cetăţeni.

Astfel, analiza efectuată relevă că de fapt înregistrarea sau luarea la evidenţă a tuturor infracţiunilor este un fenomen pozitiv în activitatea organelor de drept care evident atestă o majorare statistică a numărului de infracţiuni şi care anterior se tăinuiau „cu succes” de către angajaţii MAI, astfel executându-se „strategia prevenirii şi combaterii criminalităţii” implementată şi susţinută de fosta conducere a MAI prin jonglarea cifrelor statistice.

Treptat această practică vicioasă se înlătură pentru ca populaţia să cunoască starea reală, de fapt, obiectiv realizat la şedinţa din mun.Bălţi.
Şedinţe analogice se preconizează şi pentru Zonele Centru şi Sud.
Serviciul de presă al Procuraturii Generale