Modificarea cadrului legislativ cu privire la interzicerea si combaterea torturii

În data de 24 – 25 ianuarie, curent, s-a desfășurat un atelier de lucru cu genericul "Modificările la Codul de Procedură Penală şi Codul penal al Republicii Moldova referitor la interzicerea şi combaterea torturii şi altor rele tratamente". Atelerul a fost organizat de Atlasul Torturii, Institutul de Reforme Penale și Centrul de Resurse Juridice din Moldova cu participarea reprezentanților din diferite medii insituționale și profesionale.

Scopul primordial al atelierului a fost de a pune în discuție eventualele modificări ale Codului de Procedură Penală și ale Codului Penal al Republicii Moldova.

Subiectele discutate s-au axat cu deosebire asupra garanţiilor procesuale şi asigurarării respectării intereselor victimelor actelor de tortură şi ale altor rele tratamente; calificării faptelor de tortură şi ale altor rele tratamente; clarificării criteriilor de delimitare a torturii de alte tratamente inumane sau degradante precum și asupra sancţiunilor adecvate pentru actele de tortură, tratamentele inumane sau degradante ş.a..

Evenimentul s-a desfășurat în numele proiectului „Atlasul Torturii” şi a proiectului PNUD „Consolidarea examinării medico-legale a cazurilor de tortură şi a altor forme de maltratare în Moldova”.