Propuneri de modificare a Codului de Procedura Penala

La solicitarea proiectului PNUD -Moldova „Consolidarea examinării medico-legale a cazurilor de tortură şi a altor forme de maltratare în Moldova”, au fost examinate prevederile actuale ale Codului de Procedură Penală şi propunerile de modificare a Codului de Procedură Penală în vederea formulării şi argumentării includerii în legislaţie a unor prevederi care ar consolida cadrul normativ juridic de prevenire şi combatere a torturii şi impunităţii pentru actele de tortură.

Grupul de consultanţi a examinat:

- Recomandările instituţiilor internaţionale ce activează în domeniul protecţiei drepturilor omului, în special recomandările Comitetului ONU Împotriva Torturii, cele ale Comitetului ONU privind Drepturile Civile şi Politice, Comitetului European pentru Prevenirea Torturii, Jurisprudenţa CtEDO în special referitor la art. 3, 5 şi 13;

- Actele normativ-juridice naţionale şi documentele de politici, în special Programul de activitate al Guvernului Republicii Moldova „Integrarea Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare”, 2011-2014; Strategia de Reformare a Sectorului Justiţiei pentru anii 2011-2016 şi Planul de Implementare a Strategiei; Planul Naţional de Acţiuni în domeniul drepturilor omului pe anii 2011-2014,

- Rapoartele instituţiilor şi organizaţiilor naţionale ce activează în domeniul protecţiei drepturilor omului, în special rapoartele anuale ale Centrului pentru Drepturile Omului şi cele ale Mecanismului Naţional de Prevenire a Torturii;

- Analize credibile şi recomandări în domeniul prevenirii şi combaterii torturii, în special Studiu de bază privind situaţia din Republica Moldova privind combaterea torturii şi altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, elaborat de PNUD-Moldova; Studiul de fezabilitate privind infrastructura criminalistică în Republica Moldova şi constatările auditului extern al Centrului de Medicină Legală al Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova, elaborat de PNUD-Moldova;

- Proiectul de modificare şi completare a Codului de Procedură Penală remis de către Guvern în Parlament, precum şi propunerile de modificare şi completare a Codului de Procedură Penală înaintate de către Procuratura Generală (vezi anexa 1) şi Ministerul Afacerilor Interne (vezi anexa 2);

- Alte informaţii pertinente domeniului prevenirii şi combaterii torturii.

Grupul de consultanţi (Vasile Rotaru, dr. în drept, conf. univ., avocat, formator INJ şi Victor Zaharia, dr. în drept, conf. univ., director IRP) a elaborat un set de propuneri de modificare şi completare a legislaţiei, inclusiv a prevederilor Codului de Procedură Penală, care au fost puse în discuţie în cadrul atelierului de lucru din 25 ianuarie 2012, organizat în acest scop de către proiect.

Propunerile elaborate au fost prezentate şi Grupului de lucru de modificare şi completare a Codului de Procedură Penală (instituit de Ministerul Justiţiei), în cadrul şedinţelor din 12, 16, 19, 23 ianuarie şi 01 februarie 2012. În acest sens, s-a ţinut cont şi de propunerile deja formulate de către alte instituţii (vezi pct. 2 - Propuneri integrate de modificare şi completare a Codului de Procedură Penală, inclusiv cele formulate în cadrul proiectului PNUD „Consolidarea examinării medico-legale a cazurilor de tortură şi a altor forme de maltratare in Moldova”).

Este de menţionat că în cadrul şedinţelor Grupului de lucru de modificare şi completare a Codului de Procedură Penală (instituit de Ministerul Justiţiei) au fost puse în discuţie doar acele articole şi alineate, a căror modificare a fost prevăzută în proiectului de modificare şi completare a Codului de Procedură Penală remis de către Guvern Parlamentului. Astfel, în cadrul şedinţelor, anumită parte dintre propunerile elaborate în cadrul proiectului PNUD „Consolidarea examinării medico-legale a cazurilor de tortură şi a altor forme de maltratare în Moldova” au fost acceptate şi sunt deja incluse în proiectul de modificare şi completare a Codului de Procedură Penală (vezi pct. 3 - Propuneri de modificare a Codului de Procedură Penală, formulate în cadrul proiectului PNUD „Consolidarea examinării medico-legale a cazurilor de tortură şi a altor forme de maltratare in Moldova” acceptate de a fi incluse în proiectul de modificare şi completare a Codului de Procedură Penală spre remitere Parlamentului).

De aici, anumite propuneri (vezi pct. 4 - Propuneri de modificare a cadrului normativ-juridic, formulate în cadrul proiectului PNUD „Consolidarea examinării medico-legale a cazurilor de tortură şi a altor forme de maltratare in Moldova” ce urmează a fi înaintate autorităţilor publice), inclusiv cele ce ţin de modificarea legislaţiei ce reglementeată expertiza medico-legală urmează a fi înaintate către Ministerul Justiţie pentru considerare în procesul de modificare a legislaţiei.

Mai multe detalii în fișierul atașat.
1337589529_ro.rar [123.66 Kb] (descarcari: 6)