Consolidarea cadrului instituţional de investigare şi urmărire penală

Institutul de Reforme Penale a participat în calitate de partener la conferința „Consolidarea cadrului instituţional de investigare şi urmărire penală a alegaţiilor de tortură şi rele tratamente„ organizată săptămîna trecuta la Chișinău de către Atlasul Torturii. La conferință au participat reprezentanți ai diferitor instituții relevante domeniului din Moldova precum ONG-uri, instituții de stat, experți din cadrul Institutului Ludwig Boltzman din Austria și din partea Ambasadei Austriei în Moldova.

Conferința de lucru a servit drept o platformă de discuții și schimb de experiență între factori de decizie naționali și experți internaționali privind opțiunile instituționale și procedurale pentru a continua consolidarea cadrului de investigare și urmărire penală a alegațiilor de tortură și rele tratamente în Moldova.

Scopul conferinței a fost de a identifica îmbunătățirile instituționale, metodologice și procedurale necesare pentru asigurarea efectuării la timp a unor investigații eficiente și independente a alegațiilor de tortură în Moldova; identificarea pașilor procedurali ulteriori pentru a atinge un consens instituțional și politic în calitate de premisă implementării reformelor recomandate; identificarea timpului necesar și definirea responsabilităților.

Urmînd discursurile privind experiența diferitor țări europene privind mecanismul de investigație și procedură, situația Republicii Moldova a fost discutată în grupuri tematice organizate în jurul subiectelor de bază. Discuțiile în cadrul grupurilor de lucru au fost focusate pe cazuri concrete sau exemple practice relevante subiectului de discuție al grupului. Rezultatele discuțiilor au fost documentate de către un raportor și prezentate în a doua zi a conferinței.
Conferința s-a încheiat cu discutarea recomandărilor majore venite din partea grupurilor de lucru urmate de identificarea în comun a următorilor pași necesari de a fi efectuați.