40 consilieri de probatiune au fost instruiti in perioada 20-23 august 2013

În perioada 20-23 august 2013, Institutul de Reforme Penale în colaborare cu Oficiu Central de Probațiune au organizat seminarul de instruire pentru 40 consilieri de probatiune cu genericul: „Mecanismul de referire a copilului aflat în conflict cu legea penală, sub vîrsta răspunderii penale. Dejudiciarizarea cauzelor penale”.

În cadrul seminarului experţii au vorbit participanţilor despre:
• Sistemul justiţiei pentru copii. Norme şi standarde internaţionale în materie de justiţie pentru copii. Principii fundamentale ale justiţiei pentru copii. Mecanismul de dejudiciarizare în cauzele penale cu implicarea copiilor;
• Cunoştinţele, abilităţile şi atitudinile necesare specialiştilor ce lucrează cu şi pentru copii în sistemul de justiţie;
• Elemente de psihologie utile în procesul de asistenţă a copiilor aflaţi în conflict cu legea;
• Noi tendinţe în probaţiune. Probatiunea presententiala în privinta copiilor în conflict cu legea. Noi tehnologii în practică;
• Probatiunea sententiala în privinta copiilor în conflict cu legea. Problematică şi soluţii practice;
• Monitorizarea executării pedepsei cu muncă neremunerată în beneficiul comunităţii în cazurile cu implicarea copiilor în conflict cu legea;
• Activitatea de mediere în privinţa copiilor în conflict cu legea. Serviciile de asistenţă juridică garantată de stat . Implicarea altor instituţii în reprezentarea intereselor copiilor implicaţi în sistemul de justiţie. Focalizarea resurselor comunitare la nevoile copiilor în conflict cu legea.
40 consilieri de probatiune au fost instruiti in perioada 20-23 august 201340 consilieri de probatiune au fost instruiti in perioada 20-23 august 201340 consilieri de probatiune au fost instruiti in perioada 20-23 august 201340 consilieri de probatiune au fost instruiti in perioada 20-23 august 201340 consilieri de probatiune au fost instruiti in perioada 20-23 august 2013

În calitate de Experţi au fost:
Victor ZAHARIA, dr., conf. univ., director IRP
Arina ȚURCAN, magistru în psihologie, avocat
Vladimir POPA, șef al OCP
Sergiu MĂRGARINT, șef adjunct OCP
Vitalie RENIȚĂ, șef serviciu juridic OCP
Igor SANDU, șef adjunct al Direcției monitorizare a activităților de probațiune, OCP

Activitatea s-a desfăşurat în cadrul proiectului "O mai bună protecţie a copiilor în sistemul de justiţie. Dejudiciarizarea cauzelor penale", implementat de către Institutul de Reforme Penale,
cu suportul financiar al Reprezentanţei UNICEF în Republica Moldova.