15 reprezentanţi ai societăţii civile, specialişti în protecţia drepturilor copiilor şi observatori au fost instruiţi în Monitorizarea Drepturilor Copiilor

15 reprezentanţi ai societăţii civile, specialişti în protecţia drepturilor copiilor şi observatori au fost instruiţi în Monitorizarea Drepturilor Copiilor În perioada 23-25 ianuarie 2014, Institutul de Reforme Penale a organizat seminarul de instruire sub genericul “Monitorizarea Drepturilor Copiilor”, în care au fost implicaţi 15 specialişti din domeniul monitorizării respectării drepturilor copiilor (observatori în instanţe de judecată, specialişti principali în protecţia drepturilor copiilor, consilieri de monitorizare a locurilor de detenţie, reprezentanţi ai societăţii civile) ce activează în raioanele Căuşeni, Leova, Orhei, Ungheni, Rezina, Străşeni, mun. Bălţi şi mun. Chişinău.
În cadrul instruirii participanţii la seminar şi-au perfecţionat cunoştinţele în trei categorii specifice ale monitorizării drepturilor copiilor:
• Aspecte generale privind drepturile copiilor, în special: Reglementări internaţionale şi europene privind drepturile copilului; Anagajamente ale Republicii Moldova privind respectarea drepturilor copilului. Măsuri legislative, administrative şi judiciare privind protecţia drepturilor copilului.
• Monitorizarea drepturilor copiilor: Teoria monitorizării asigurării şi respectării drepturilor copilului; Instituţii ce monitorizează respectarea drepturilor copilului în Republica Moldova; Instituţii ce lucrează cu şi pentru copiii implicaţi în sistemul de justiţie penală; Focalizarea resurselor locale la necesităţile copiilor implicaţi în sistemul de justiţie penală. Stabilirea şi dezvoltarea parteneriatelor.
• Aspecte penale şi procesuale penale a monitorizării drepturiilor copiilor în conflict cu legea, copiii martori şi victime ele infracţiunilor penale: Asigurarea drepturilor copilului în conflict cu legea la faza de urmărire penală; Asigurarea drepturilor copilului în conflict cu legea la judecarea cauzei; Asigurarea drepturilor copilului martor sau victimă a infracţiunii în sistemul de justiţie.

Activitatea s-a desfăşurat în cadrul proiectului "O mai bună protecţie a copiilor în sistemul de justiţie. Dejudiciarizarea cauzelor penale", implementat de către Institutul de Reforme Penale, cu suportul financiar al Reprezentanţei UNICEF în Republica Moldova.